הקדמה:

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ח 1997, קובעות כי קבלני כח אדם אינם רשאים לחייב עובדים בעבור הכשרה מקצועית אותה הם מעבירים את העובד לצורך עבודתו דרכם, אלא במקרים ספציפיים הקבועים בחוק.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ח 1997

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.