תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ח 1997, קובעות כי קבלני כח אדם אינם רשאים לחייב עובדים בעבור הכשרה מקצועית אותה הם מעבירים את העובד לצורך עבודתו דרכם, אלא במקרים ספציפיים הקבועים בחוק.

פרטים

שם החוק:תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ח 1997
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.