צו ההרחבה בענף השמירה קובע שורה של הטבות ותנאי עבודה המוענקים לעובדים בענף. בין היתר מגדיר הצו את שכר המינימום בענף, תוספת שעות נוספות, תנאים לקיצור או ביטול משמרת ועוד. צו זה בוטל והוחלף בצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014.

פרטים

שם החוק:צו הרחבה בענף השמירה 2009
קישור:https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H052.pdf
שר אחראי:שר הכלכלה
חוק קודם:הסכם קיבוצי כללי בענף השמירה, 1972

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים