הקדמה:

החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה הוא 5,300 ₪ לחודש
בעקבות קיצור שבוע העבודה, החל מאפריל 2018 שכר המינימום לשעה הוא 29.12 ₪ (בין ינואר 2017 למרץ 2018 שכר המינימום לשעה היה -28.50 ₪)
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
במקרה שהמעסיק משלם שכר שהוא פחות משכר המינימום הקבוע בחוק, ניתן לתבוע ממנו פיצויים וכן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודהעובדי שמירה ואבטחה זכאים לשכר מינימום, שבמקרים מסוימים עשוי להיות גבוה מזה הנהוג במשק.

שכר המינימום החל מאפריל 2018

שכר המינימום לפני ינואר 2017

 • החל מיולי 2016 ועד דצמבר 2016 (כולל) עמד שכר המינימום לעובד אבטחה על 25.94 ₪ לשעה (4,825 ₪ לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • שכר המינימום של אחראי שמירה עמד על 26.60 ₪ לשעה (4,947.60 ₪ לחודש למשרה מלאה).

שכר המינימום לפני יולי 2016

 • בהתאם לצו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה, שכר המינימום לעובד אבטחה היה 25.50 ₪ לשעה (4,743 ₪ לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • אחראי שמירה היה זכאי לשכר מינימום של 26.60 ₪ לשעה (4,947.60 ₪ לחודש למשרה מלאה).
 • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים לשכר מינימום זה החל ממשכורת ספטמבר 2013, ועובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי זכאים לשכר זה החל ממשכורת נובמבר 2014.
 • עובדי שמירה בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים היו זכאים לשכר מינימום זה החל ממשכורת מרץ 2015. לפני כן הם היו זכאים לשכר המינימום שחל ממשכורת אוקטובר 2012 (ראו להלן).

שכר המינימום לפני נובמבר 2014

שכר המינימום החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת אוגוסט 2013 (במגזר הציבורי) ועד אוקטובר 2014 (במגזר הפרטי)
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,407.50 ₪ 23.70 ₪ 176.30 ₪ 206.60 ₪
 • עובדים בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים (במגזר הפרטי) זכאים לשכר הנ"ל עד משכורת פברואר 2015.
 • שאר עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה במגזר הפרטי זכאים לשכר מינימום על פי הסכומים המפורטים בטבלה הנ"ל עד משכורת אוקטובר 2014.
 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה במגזר הציבורי זכאים לסכומים הנ"ל עד משכורת אוגוסט 2013.
שכר המינימום החל ממשכורת יולי 2011 ועד משכורת ספטמבר 2012
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,202.5 ₪ 22.59 ₪ 168.1 ₪ 193.72 ₪
שכר המינימום החל מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
3987.56 ₪ 21.44 ₪ 159.5 ₪ 184 ₪
 • הערה: הסכומים חושבו בקירוב (תיתכן סטייה של עשרות אגורות).
 • הסכומים נכונים למועד תחילת הזכאות, וייתכנו הפרשים הנובעים מעליית המדד.

מי זכאי?

 • כל עובד שמירה ואבטחה המועסק על יד חברת שמירה ואבטחה.
 • עובדים המועסקים כשומרים על ידי מעסיקים שאינם חברות שמירה ואבטחה זכאים לשכר המינימום בהתאם לחוק הכללי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • במקרה של תשלום שכר מתחת לשכר המינימום, ניתן לתבוע את המעסיק.
 • כמו כן במקרה שמעביד מפר את חובתו לשלם שכר מינימום, ניתן להגיש נגדו תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים