שכר המינימום החודשי של עובד במשרה מלאה בענף השמירה והאבטחה הוא 6,468.02 ₪ לחודש ושכר המינימום השעתי הוא 35.53 ₪ לשעה
עובד אשר סיים קורס הכשרה ומועסק בפועל בתפקיד בו הכשרה זו נדרשת, זכאי לשכר מינימום גבוה כמפורט בהמשך
עובד שטרם תחילת העסקתו בפועל השתתף במטווח או השתלמות או ריענון ירי יהיה זכאי לשכר מינימום בסך 32.30 ₪ לשעה
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר מהווה עבירה פלילית והעובד רשאי לתבוע מהמעסיק פיצויים וכן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע רשמי ראו הרחבת הזכויות של עובדי השמירה , משרד העבודה


החל מ-01.09.2022 שכר המינימום של עובד בענף השמירה והאבטחה הוא 10% מעל שכר המינימום הכללי.

 • שכר המינימום של עובד שסיים הכשרה ומועסק בפועל בתפקיד שבו הכשרה זו נדרשת, הוא גבוה יותר, בהתאם לסוג ההכשרה שעבר.
 • החל מיום 01.04.2024 עלה שכר המינימום הכללי, ל- 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-32.30 ₪ לשעה, ובעקבות כך עלה גם שכר המינימום לעובדי שמירה ואבטחה.

גובה שכר המינימום (החל מיום 01.04.2024)

 • שכר המינימום של עובד חודשי המועסק במשרה מלאה בענף השמירה והאבטחה הוא 6,468.02 ₪ לחודש ושכר המינימום השעתי הוא 35.53 ₪ לשעה.
 • עובד שטרם תחילת העסקתו בפועל השתתף במטווח או השתלמות או ריענון ירי יהיה זכאי לשכר מינימום על פי חוק שכר מינימום בסך 32.30 ₪ לשעה.
 • שכר המינימום לעובדים המועסקים בלווי טיולים או משלחות ישולם בהתאם לאמור ב צו ההרחבה להסכם קיבוצי בשירותי אבטחה לטיולים 2015.

שכר המינימום לעובד שסיים הכשרה ומועסק בפועל בתפקיד בו סוג הכשרה זו נדרשת

 • עובד (למעט עובד המועסק בלווי טיולים או משלחות) אשר סיים קורס הכשרה או השלים הכשרה בענף ומועסק בפועל בתפקיד בו סוג הכשרה זו נדרשת זכאי לשכר מינימום בהתאם לאמור בטבלה:
סוג ההכשרה אורך ההכשרה בימים (נכון ליום 27.03.2022) גובה שכר המינימום החודשי גובה שכר המינימום השעתי אחוז השכר מעל שכר המינימום הכללי
בודק ביטחוני 4 ימים 6,468.02 ₪ 35.53 ₪ 10% מעל שכר המינימום
מאבטח בסיס 6 ימים 6,762.02 ₪ 37.15 ₪ 15% מעל שכר המינימום
בודק ביטחוני/סדרן באירועי תרבות וספורט 6 ימים 6,762.02 ₪ 37.15 ₪ 15% מעל שכר המינימום
מאבטח מתקדם ב' 8 ימים 7,644.03 ₪ 41.99 ₪ 30% מעל שכר המינימום
מאבטח מתקדם א' 15 ימים 8,232.03 ₪ 45.22 ₪ 40% מעל שכר המינימום
מאבטח עוטף ירושלים 20 ימים 9,408.03 ₪ 51.68 ₪ 60% מעל שכר המינימום
מאבטח בכיר ב' 24 ימים 9,408.03 ₪ 51.68 ₪ 60% מעל שכר המינימום
 • הכשרת העובד תשמש אותו גם במעבר בין מעסיקים, ומעסיק ישלם לעובד שכר מינימום על פי הכשרתו, גם אם ההכשרה בוצעה בתקופת עבודתו אצל מעסיק אחר.

מי זכאי?

 • כל עובד שמירה ואבטחה המועסק על יד חברת שמירה ואבטחה זכאי לשכר מינימום כפי שפורט למעלה.
 • עובדים המועסקים כשומרים על ידי מעסיקים שאינם חברות שמירה ואבטחה זכאים לשכר המינימום בהתאם לחוק הכללי.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

שכר המינימום בעבר

שכר המינימום החל מאפריל 2023 ועד מרץ 2024 (כולל)

 • בתקופה זו עמד שכר המינימום הכללי עמד על 5,571.75 ₪ לחודש למשרה מלאה, ו -30.61 ₪ לשעה.
 • בהתאמה, שכר המינימום החודשי של עובד במשרה מלאה בענף השמירה והאבטחה היה 6,128.92 ₪ לחודש ושכר המינימום השעתי היה 33.67 ₪ לשעה.

שכר המינימום החל מספטמבר 2022 ועד מרץ 2023

 • החל מ-01.09.2022 שכר המינימום של עובד בענף השמירה והאבטחה הוא 10% מעל שכר המינימום הכללי.
 • עד ה -31.03.2023 עמד שכר המינימום הכללי על 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה, ו -29.12 ₪ לשעה
 • בהתאמה, החל ממשכורת ספטמבר 2022 ועד למשכורת מרץ 2023 שכר המינימום החודשי של עובד במשרה מלאה בענף השמירה והאבטחה היה 5,830 ₪ לחודש ושכר המינימום השעתי היה 32.03 ₪ לשעה.

שכר המינימום החל מינואר 2017 ועד ספטמבר 2022

 • החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה הוא 5,300 ₪ לחודש.
 • בעקבות קיצור שבוע העבודה, החל מאפריל 2018 שכר המינימום לשעה הוא 29.12 ₪ (בין ינואר 2017 למרץ 2018 שכר המינימום לשעה היה -28.50 ₪).
 • עם זאת, שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה המלווים טיולים ומשלחות נקבע בהתאם לחוק שכר מינימום:
  • עד 30.11.2017 - שכר המינימום היה 26.88 ₪ לשעה ו-5,000 ₪ למשרה מלאה.
  • החל מה-01.12.2017 עד אפריל 2018 - שכר המינימום היה 5,300 ₪ לחודש ולשעה 28.49 ₪.
  • החל מאפריל 2018 - שכר המינימום הנו 5,300 ₪ לחודש ולשעה 29.12 ₪.

שכר המינימום מיולי 2016 ועד דצמבר 2016

 • החל מיולי 2016 ועד דצמבר 2016 (כולל) עמד שכר המינימום לעובד אבטחה על 25.94 ₪ לשעה (4,825 ₪ לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • שכר המינימום של אחראי שמירה עמד על 26.60 ₪ לשעה (4,947.60 ₪ לחודש למשרה מלאה).

שכר המינימום החל מנובמבר 2014 ועד יולי 2016

 • בהתאם לצו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה, שכר המינימום לעובד אבטחה היה 25.50 ₪ לשעה (4,743 ₪ לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • אחראי שמירה היה זכאי לשכר מינימום של 26.60 ₪ לשעה (4,947.60 ₪ לחודש למשרה מלאה).
 • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים לשכר מינימום זה החל ממשכורת ספטמבר 2013, ועובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי זכאים לשכר זה החל ממשכורת נובמבר 2014.
 • עובדי שמירה בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים היו זכאים לשכר מינימום זה החל ממשכורת מרץ 2015. לפני כן הם היו זכאים לשכר המינימום שחל ממשכורת אוקטובר 2012 (ראו להלן).

שכר המינימום לפני נובמבר 2014

שכר המינימום החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת אוגוסט 2013 (במגזר הציבורי) ועד אוקטובר 2014 (במגזר הפרטי)
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,407.50 ₪ 23.70 ₪ 176.30 ₪ 206.60 ₪
 • עובדים בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים (במגזר הפרטי) זכאים לשכר הנ"ל עד משכורת פברואר 2015.
 • שאר עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה במגזר הפרטי זכאים לשכר מינימום על פי הסכומים המפורטים בטבלה הנ"ל עד משכורת אוקטובר 2014.
 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה במגזר הציבורי זכאים לסכומים הנ"ל עד משכורת אוגוסט 2013.
שכר המינימום החל ממשכורת יולי 2011 ועד משכורת ספטמבר 2012
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,202.5 ₪ 22.59 ₪ 168.1 ₪ 193.72 ₪
שכר המינימום החל מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
3987.56 ₪ 21.44 ₪ 159.5 ₪ 184 ₪
 • הערה: הסכומים חושבו בקירוב (תיתכן סטייה של עשרות אגורות).
 • הסכומים נכונים למועד תחילת הזכאות, וייתכנו הפרשים הנובעים מעליית המדד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים