הקדמה:

ב-16.3.2008 חתם שר הכלכלה על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בענף אולמות וגני אירועים שיחול על כלל העובדים והמעסיקים בענף.
הצו מתייחס לכל מי שמועסק באולם לשמחות ואירועים לסוגיו השונים, לרבות גן אירועים, בריכת אירועים וכל מקום שבו מקיימים שמחות ואירועים, כולל מטבח המשמש להכנת מזון לאירועי שמחות באולמות ו/או גני ארועים.
צו ההרחבה מגדיר את שעות העבודה, שכר העבודה, תשלום בגין חגים, ימי אבל, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, קרן השתלמות והדרכה ועוד.
גולת הכותרת בצו ההרחבה האמור היא פנסיה מקיפה לכלל העובדים בענף שתינתן לאחר 12 חודשי עבודה זאת במקרה שהעובד עבד 150 ימים ויותר במהלך 12 חודשי עבודתו הראשונים כאמור. במקרה שימצא כי העובד עבד פחות מ- 150 ימים במהלך התקופה העובד יבוטח בפנסיה כאמור לעיל, מייד בתום 18 חודשי עבודתו.
מודגש כי בכל מקרה עומדת לעובד זכותו לפנסיה מייד בתום תשעה חודשים ע"פ צו הפנסיה הכללי שנחתם לא מכבר. יחד עם זאת מיותר לציין כי תנאי הפנסיה של עובדי אולמות וגני אירועים כפי שנקבעו בצו ההרחבה בענף, טובים לאין שיעור מתנאי הפנסיה שנחתמו בצו הכללי לפנסיה כיוון ששיעורי ההפרשות של ענף האולמות גבוהים יותר, ואין בהן הדרגתיות בשיעורי ההפרשה.

פרטי החוק

שם החוק:
צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים