ב-16.3.2008 חתם שר הכלכלה על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בענף אולמות וגני אירועים שיחול על כלל העובדים והמעסיקים בענף.
הצו מתייחס לכל מי שמועסק באולם לשמחות ואירועים לסוגיו השונים, לרבות גן אירועים, בריכת אירועים וכל מקום שבו מקיימים שמחות ואירועים, כולל מטבח המשמש להכנת מזון לאירועי שמחות באולמות ו/או גני ארועים.
צו ההרחבה מגדיר את שעות העבודה, שכר העבודה, תשלום בגין חגים, ימי אבל, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, קרן השתלמות והדרכה ועוד.
החל משנת 2008 חלה על המעסיקים חובה לבטח את כלל העובדים בביטוח פנסיוני על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.
יחד עם זאת,שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני בענף האולמות וגני האירועים היו גבוהים במהלך, תקופות מסויימות, משיעורי ההפרשות שנקבעו בצו ההרחבה הכללי והעובד זכאי בכל עת לביטוח פנסיוני על פי צו ההרחבה שמייטיב עמו.

פרטים

שם החוק:צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל
קישור:לנוסח החוק
שר אחראי:שר הכלכלה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים