צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שפורסם ב-01.01.2008 קבע לראשונה זכאות של כלל העובדים השכירים במשק לפנסיה שמחייבת את המעסיקים להפריש כספי פנסיה לעובדים לפי מדרגות עד לגובה השכר הממוצע במשק. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

  • בצו מ-2008 נקבעו הפרשות הדרגתיות לגמל ולפיצויים החל מ-2.5% ועד 15% במשך 5 שנים (עד 2013).
  • הצו הוחל על כלל העובדים במשק ומתייחס גם לעובדים זרים ולעובדים שהגיעו לגיל פרישה חובה (בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי).
  • הצו לא חל על עובדים שיש להם הסכם מיטיב לפנסיה - הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית המשולמת ע"י המעסיק (במישרין או באמצעות ע"י קופת גמל המשמשת כגוף משלם ).
  • על פי הצו כל עובד רשאי לבחור את הקופה שבה יבוטח. הביטוח הפנסיוני מכוח הצו הוא מקיף וכולל כיסויים לעת פרישה בגיל פרישה, כיסוי לנכות ולשאירים.

ב-2011 פורסם צו חדש שקובע מדרגת פנסיה נוספת של 17.5 אחוזי הפרשה בשנת 2014 (מתוכם 6% לפיצויים ו-6% לתגמולים על חשבון המעסיק ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד).
ב-2016 נחתם צו הרחבה נוסף שהגדיל את שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת יולי 2016. צו זה חל על כל המעסיקים והעובדים במשק.

פרטים

שם החוק:צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2011
קישור:לנוסח הצו
חוק קודם:צו ההרחבה לביטוח מקיף פנסיוני במשק 2008

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים