הקדמה:

נפגע פעולת איבה שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה זכאי לציוד רפואי מיוחד
הציוד נקבע בהתאם לקבוצת הפגיעות שאליה משתייך הנפגע, וכן בהתאם לצרכיו הספציפיים של הנפגע שנקבעים באופן פרטני
לרשימת הנכויות הקשות והציוד המוענק במסגרת הטבה זו ראו הוראת אגף שיקום נכים מס' 51.04


נפגע פעולת איבה, שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה על-פי המבחנים הקבועים בתקנות, זכאי לציוד רפואי מיוחד.

 • הציוד נקבע בהתאם לקבוצת הפגיעות שאליה משתייך הנפגע, וכן בהתאם לצרכיו הספציפיים של הנפגע שנקבעים באופן פרטני.

מי זכאי?

 • נכה נפגע פעולת איבה שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה.
 • פגיעות קשות כוללות, בין היתר:
  • פגיעות ידיים ורגליים;
  • קטיעות ידיים ורגליים (אחת או שתיים);
  • כוויות נרחבות של 80% או יותר;
  • פגיעת ראש בדרגת נכות של 100%;
  • פגיעות נוספות, כמפורט ברשימה המלאה.

תהליך מימוש הזכות

 • למימוש הזכאות יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו של הנפגע.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים