נפגע פעולת איבה שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה זכאי לציוד רפואי מיוחד
הציוד נקבע בהתאם לקבוצת הפגיעות שאליה משתייך הנפגע, וכן בהתאם לצרכיו הספציפיים של הנפגע שנקבעים באופן פרטני
לרשימת הנכויות הקשות והציוד המוענק במסגרת הטבה זו ראו הוראת אגף שיקום נכים מס' 51.04


נפגע פעולת איבה, שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה על-פי המבחנים הקבועים בתקנות, זכאי לציוד רפואי מיוחד.

  • הציוד נקבע בהתאם לקבוצת הפגיעות שאליה משתייך הנפגע, וכן בהתאם לצרכיו הספציפיים של הנפגע שנקבעים באופן פרטני.
שימו לב
הרשימה המלאה של הפגיעות המוכרות כקשות ופירוט הציוד המוענק במסגרת הטבה זו נקבעו בהוראות אגף השיקום במשרד הבטחון מס' 51.04.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים