נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בשיעור 20% ומעלה זכאים לקבל בכל שנה מענק עבור רכישת ציוד ביתי
מקבלי תגמול חודשי שהוכרה להם נכות בשיעור10%-19% זכאים להחזר חד פעמי על רכישת 4 מוצרי חשמל - בהתאם לתנאים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בשיעור 20% ומעלה זכאים לקבל בכל שנה מענק עבור רכישת ציוד ביתי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם אוטומטית יחד עם תגמול חודש מרץ.
  • אם הנכות המזכה נקבעה במהלך השנה, סכום המענק הראשון ישולם באופן יחסי לחודשים שנותרו מתחילת הזכאות עד סוף דצמבר של אותה שנה.
דוגמה
מי שנקבעה לו בחודש יולי נכות שמזכה במענק יקבל חצי מסכום המענק עבור 6 החודשים שנותרו עד סוף השנה. לאחר מכן ישולם לו בכל שנה המענק המלא.

סכומי המענק

  • סכומי המענק נקבעים בהתאם לסוג הפגיעה.
סוג הפגיעה סכום המענק (נכון למאי 2023)
80% ומעלה על פגיעה ביד או ברגל (80% על איבר אחד ולא נכות מצטברת על שני איברים) 1,125 ₪
20% ומעלה על כל שאר הפגיעות 779 ₪

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים