הקדמה:

נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 20% ויותר זכאים למענק שנתי לרכישת ציוד ביתי


נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 20% ויותר זכאים למענק שנתי לרכישת ציוד ביתי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם אוטומטית יחד עם תגמול חודש מרץ.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים