הקדמה:

תנאי צפיפות בדירות של הדיור הציבורי (בהתאם למצבים שיפורטו) מקנים זכאות להחלפת הדירה
הזכאות להחלפת דירה בשל צפיפות דיור מותנית בכך שהמשפחה גרה בדירה לפחות 5 שנים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

משפחות המתגוררות בדיור הציבורי במצב המוגדר כצפיפות דיור זכאיות להחלפת הדירה.

 • כל אחד מהמצבים הבאים מוגדר כמצב של צפיפות דיור בדירות של הדיור הציבורי:
  1. צפיפות של 2.2 נפשות או יותר בממוצע לחדר, למי שמתגוררים באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'.
  2. צפיפות של 2.5 נפשות או יותר בממוצע לחדר בכל שאר אזורי הארץ.
  3. משפחה בת 7 נפשות הגרה בדירה של עד 3 חדרים ששטחה עד 72 מ"ר ברוטו.
  4. משפחה בת 9 נפשות ששטח דירתה קטן מ-88 מ"ר ברוטו. לכל נפש נוספת יש להוסיף 6 מ"ר ברוטו לצורך החישוב.
 • במשפחות המונות עד 8 נפשות (כולל) הזכאות נקבעת על-פי מספר החדרים שבדירה (מחלקים את מספר הנפשות במספר החדרים שבדירה).
 • במשפחה המונה 9 נפשות ויותר הזכאות יכולה להיקבע על-פי מספר החדרים או על-פי שטח הדירה.
 • כאשר יש הכרח להקצות חדר נפרד מסיבה בריאותית לאחד מבני המשפחה, תחושב הצפיפות באופן הבא: מספר הנפשות במשפחה פחות 1, לחלק במספר החדרים פחות 1.

חשוב לדעת

 • בחישוב מספר הנפשות המתגוררות בדירה יילקחו בחשבון ילדים שטרם מלאו להם 21 והם רווקים הנתמכים על-ידי ההורים, כולל הריון החל מהחודש החמישי.
 • הזכאות להחלפת דירה בדיור הציבורי בשל צפיפות מותנית בכך שהמשפחה גרה בדירה לפחות 5 שנים.

חקיקה ונהלים