הקדמה:

דיירים בדיור הציבורי שמתגוררים בתנאי הצפיפות שיפורטו בהמשך זכאים להחלפת הדירה

משפחות שמתגוררות בדיור הציבורי במצב שמוגדר כצפיפות דיור זכאיות להחלפת הדירה.

הגדרת צפיפות דיור

 • אם מחלקים את מספר הנפשות שמתגוררות בדירה (ראו פרטים בהמשך) במספר חדרי הדירה, צפיפות דיור תיחשב:
  1. צפיפות של 2.2 נפשות או יותר בממוצע לחדר, למי שמתגוררים באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'.
  2. צפיפות של 2.5 נפשות או יותר בממוצע לחדר בכל שאר אזורי הארץ.
 • במשפחות עם עד 8 נפשות הצפיפות נקבעת לפי חלוקת מספר הנפשות במספר החדרים.
 • למשפחה עם 7 נפשות ייחשבו תנאי צפיפות גם אם היא מתגוררת בדירה של עד 3 חדרים על שטח של עד 72 מ"ר ברוטו.
 • למשפחות עם 9 נפשות או יותר הצפיפות יכולה להיקבע לפי חלוקת מספר הנפשות במספר החדרים או לפי שטח הדירה:
  • משפחה עם 9 נפשות תיחשב כמתגוררת בצפיפות אם שטח הדירה קטן מ-88 מ"ר ברוטו.
  • לכל נפש נוספת מעל 9 נפשות יש להוסיף 6 מ"ר ברוטו בחישוב.
 • כאשר יש הכרח להקצות חדר נפרד מסיבה בריאותית לאחד מבני המשפחה, תחושב הצפיפות באופן הבא: מספר הנפשות במשפחה פחות 1, לחלק במספר החדרים פחות 1.

צפיפות דיור ביישובי קו העימות

 • ביישובי עימות שבהם צמוד לדירה חדר ביטחון, צפיפות דיור תיחשב אם שטח הדירה ברוטו אחרי שהופחתו ממנו 7 מ"ר (לחדר הביטחון) קטן או שווה לשטחים שבטבלה בהתאם למספר הנפשות:
מספר הנפשות שטח ברוטו אחרי הפחתת 7 מ"ר
2 22 מ"ר
3 39 מ"ר
4 48 מ"ר
5 58 מ"ר
6 68 מ"ר
7 76 מ"ר
8 82 מ"ר
9 88 מ"ר
 • לכל נפש נוספת מעל 9 נפשות יש להוסיף 6 מ"ר ברוטו בחישוב.

חישוב מספר הנפשות בדירה

 • לצורך קביעת מספר הנפשות במשפחה סופרים את מספר הילדים ומוסיפים לו שתי נפשות (גם במשפחה שבראשה הורה עצמאי).
 • ילדים ייחשבו רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורים - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים