הקדמה:

דיירי הדיור הציבורי המתגוררים בדירה שאינה מותאמת להם בשל סיבות בריאותיות עשויים להיות זכאים להחלפת הדירה
החלפת הדירה תתבצע באמצעות החברה המאכלסת שטיפלה בבקשת המקורית לדיור ציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


דיירי הדיור הציבורי, שאין ולא היו להם זכויות בדירה אחרת במקביל לתקופה בה החזיקו בדירה הנוכחית,עשויים להיות זכאים להחלפת דירתם בשל סיבות בריאותיות.

מי זכאי?

 • מי שמתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  1. הם מרותקים לכיסא גלגלים ועל-פי חוות דעת של מרפא/ה בעיסוק ומהנדס מטעם החברה המאכלסת הדירה אינה נגישה להם ואינה ניתנת להנגשה באמצעים כגון התקנת רמפה/מעלון, הרחבת פתחים וכו'.
  2. הם מוגבלים בניידות שמגבלה פיזית מקשה עליהם להגיע לדירה ויש להם צורך רפואי בדירה הממוקמת בקומה נמוכה יותר.
  3. הם זקוקים לטיפול רפואי שלא ניתן לקבלו באזור מגוריהם.
  4. הם זקוקים למגורים בחדר נפרד בשל צורך רפואי ותנאי הצפיפות בדירה אינם מאפשרים זאת, בהתאם להגדרת צפיפות דיור בדיור הציבורי.
דוגמה
אחד מהמצבים שמגדירים "צפיפות דיור" הוא שאם מחלקים את מספר הנפשות בדירה פחות 1, במספר החדרים פחות 1, התוצאה המתקבלת היא 2.2 או יותר למי שמתגוררים באזורי עדיפות לאומית, ו-2.5 או יותר בשאר אזורי הארץ.
 • משפחה בת 6 נפשות מתגוררת בדירת 3 חדרים של הדיור הציבורי, ביישוב שאינו באזור עדיפות לאומית.
 • מספר הנפשות בדירה פחות 1 הוא 5 ומספר החדרים בדירה פחות 1 הוא 2.
 • אם מחלקים 5 ב-2, התוצאה היא 2.5. לכן, אם אחד מבני המשפחה זקוק למגורים בחדר נפרד בשל צורך רפואי, הם עשויים להיות זכאים להחלפת הדירה (בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית של משרד הבינוי והשיכון).

תהליך מימוש הזכות

 • מי שמעוניינים להחליף את דירתם יפנו לסניף החברה המאכלסת המטפלת בדירה וימסרו את המסמכים הבאים, במקור או בהעתק נאמן למקור:
  • מכתב המפרט את הסיבות לבקשתם.
  • צילום של תעודת הזהות כולל הספח.
  • דוח תפקודי-סיעודי עדכני מקופת החולים.
  • מסמכים התומכים בבקשה (כגון דוח סוציאלי ומסמכים רפואיים).
 • מי שרתוקים לכיסא גלגלים עם נכות בשיעור 100% יצרפו לבקשה אישור חתום על ידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות.
 • במקרה של בעיה רפואית אחרת יש לצרף לבקשה סיכום מידע רפואי עדכני לששת החודשים האחרונים ממוסד רפואי מוכר, עם פרטים לגבי הבעיה הרפואית והמגבלות הנובעות ממנה.

בחינת הזכאות

 • מסמכי הבקשה יועברו לוועדה רפואית של משרד הבינוי והשיכון.
 • הוועדה הרפואית תדון בבקשה ותחליט אם לאשר אותה.

סיוע בשכר דירה בתקופת ההמתנה לדירה חלופית

 • מי שאושרה בקשתם להחליף את הדירה ואין ביישובם דירות פנויות של הדיור הציבורי, זכאים לקבל השתתפות בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי בתקופה שבה הם ממתינים לדירה המתאימה.
 • ההשתתפות בתשלום תועבר להם לאחר שיחזירו את הדירה הקודמת לחברה המאכלסת.
 • בתקופה שבה יתגוררו בשכירות פרטית יישמרו עבורם:
  • זכות רצף המגורים בדיור הציבורי.
  • מיקומם בתור לקבלת דירה בדיור הציבורי.
  • מאפייני הזכאות בהקשר של גודל הדירה, הקומה והיישוב.
 • הסיוע בשכר דירה לא יותנה במספר ההצעות שיקבלו לדירה חלופית.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים