דיירי הדיור הציבורי שדירתם לא מותאמת להם בגלל סיבות בריאותיות עשויים להיות זכאים להחלפת הדירה
ההחלפה תתבצע באמצעות החברה המאכלסת של הדיירים


דיירי הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים להחלפת דירתם בגלל סיבות בריאותיות.

מי זכאי?

 • מי שמתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  1. הם מרותקים לכיסא גלגלים ולפי חוות דעת של מהנדס מטעם החברה המאכלסת ומרפא/ה בעיסוק הדירה לא נגישה להם ולא ניתנת להנגשה (באמצעות התקנת רמפה/מעלון, הרחבת פתחים וכו').
  2. מצבם התפקודי מקשה עליהם להגיע לדירה בגלל מגבלה פיזית ונדרשת להם דירה שתתאים למגבלותיהם.
  3. הם זקוקים לטיפול רפואי שלא ניתן לקבל באזור מגוריהם.
  4. הם זקוקים למגורים בחדר נפרד בגלל צורך רפואי ותנאי הצפיפות בדירה לא מאפשרים זאת, בהתאם להגדרת צפיפות דיור בדיור הציבורי.
דוגמה
אחת מהמצבים של "צפיפות דיור" הוא שאם מחלקים את מספר הנפשות בדירה פחות 1 במספר החדרים פחות 1, התוצאה שמתקבלת היא 2.2 או יותר למי שמתגוררים באזורי עדיפות לאומית, ו-2.5 או יותר בשאר אזורי הארץ -
 • משפחה עם 6 נפשות מתגוררת בדירת 3 חדרים של הדיור הציבורי ואחד מבני המשפחה זקוק לחדר נפרד בגלל צורך רפואי.
 • הדירה לא נמצאת באזור עדיפות לאומית.
 • מספר הנפשות בדירה פחות 1 הוא 5 ומספר החדרים בדירה פחות 1 הוא 2.
 • אם מחלקים 5 ב-2 התוצאה היא 2.5. לכן הם עשויים להיות זכאים להחלפת הדירה (בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית של משרד הבינוי והשיכון).

תהליך מימוש הזכות

 • מי שמעוניינים להחליף את דירתם יפנו לסניף החברה המאכלסת וימסרו את המסמכים הבאים, במקור או בהעתק נאמן למקור:
  • מכתב שמפרט את הסיבות לבקשתם.
  • צילום של תעודת הזהות כולל הספח.
  • דוח תפקודי-סיעודי עדכני מקופת החולים.
  • מסמכים שתומכים בבקשה (כגון דוח סוציאלי ומסמכים רפואיים).
  • טופס הצהרה על ויתור סודיות (בשני עותקים).
 • רתוקים לכיסא גלגלים עם נכות בשיעור 100% יצרפו לבקשה אישור חתום על ידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות.
 • במקרה של בעיה רפואית אחרת יש לצרף לבקשה סיכום מידע רפואי עדכני מ-6 החודשים האחרונים ממוסד רפואי מוכר, עם פרטים לגבי הבעיה הרפואית והמגבלות שנובעות ממנה.

בחינת הזכאות

 • מסמכי הבקשה יועברו ליועץ רפואי או לוועדה רפואית של משרד הבינוי והשיכון.
 • היועץ/הוועדה יבדקו את הפרטים ויחליטו אם לאשר את הבקשה.

סיוע בשכר דירה בתקופת ההמתנה לדירה חלופית

 • מי שאושרה להם הבקשה להחלפת הדירה ואין ביישובם דירות פנויות של הדיור הציבורי זכאים להשתתפות בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי בתקופה שבה הם ממתינים לדירה מתאימה.
 • ההשתתפות בתשלום תועבר להם אחרי שיחזירו את הדירה הקודמת לחברה המאכלסת.
 • בתקופה שבה יתגוררו בשכירות פרטית יישמרו עבורם:
  • זכות רצף המגורים בדיור הציבורי.
  • מיקומם בתור לקבלת דירה בדיור הציבורי.
  • מאפייני הזכאות בהקשר של גודל הדירה, הקומה והיישוב.
 • הסיוע בשכר דירה לא יותנה במספר ההצעות שיקבלו לדירה חלופית.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים