הורה אומנה (משפחת אומנה) (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
(הופנה מהדף משפחת אומנה)

הקדמה:

"אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
הורה אומנה (או הורי אומנה) הוא אדם שקיבל רישיון לשלב בביתו ילד באומנה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
הורה האומנה זכאי, בין היתר, לתשלום חודשי קבוע, תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות

"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים