דיירי הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים להחלפת דירתם בגלל "צפיפות דיור"
החלפת הדירה תיעשה באמצעות החברה המאכלסת


דיירי הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים להחלפת דירתם בשל צפיפות דיור, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

  • דיירים בדיור הציבורי שמתגוררים בתנאים שהוגדרו כצפיפות דיור, שאין ולא היו להם זכויות בדירה אחרת במקביל לתקופה שבה החזיקו בדירה הנוכחית.
  • הזכאות מותנית בכך שהמשפחה גרה בדירה 5 שנים לפחות, לא כולל משפחה שנולדו בה 3 ילדים או יותר אחרי אכלוס הדירה.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

  • יש להגיש לסניף הקרוב של החברה המאכלסת מכתב שיפרט מדוע מבקשים להחליף את הדירה.
  • יש לצרף למכתב את המסמכים הבאים במקור או בהעתק נאמן למקור:
    • צילום תעודת זהות והספח העדכני.
    • כל מסמך שתומך בבקשה (כגון דוח סוציאלי).

בדיקת הזכאות

  • הזכאות להחלפת הדירה תיקבע על-ידי משרד הבינוי והשיכון בהתאם לנתוני הדירה, גודל המשפחה ויישוב המגורים.

חשוב לדעת

  • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים