הקדמה:

דיירי הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים להחלפת דירתם בשל צפיפות דיור
החלפת הדירה תיעשה באמצעות החברה המאכלסת שטיפלה בבקשת המקורית לדיור ציבורי
הזכאות מותנית בכך שהמשפחה גרה בדירה החל מיום 01.01.1999 לפחות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


דיירי הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים להחלפת דירתם בשל צפיפות דיור, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • דיירים בדיור הציבורי המתגוררים בתנאים שהוגדרו כצפיפות דיור, אשר אין ולא היו להם זכויות בדירה אחרת במקביל לתקופה שבה החזיקו בדירה הנוכחית.
 • הזכאות מותנית בכך שהמשפחה גרה בדירה החל מיום 01.01.1999 לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • דיירים המבקשים להחליף את דירתם יפנו לסניף החברה המאכלסת המטפלת בדירתם וימסרו מכתב המפרט את הסיבות לבקשת ההחלפה.
 • הנתונים ימולאו על בסיס מסמכים מקוריים (תעודת זהות ואסמכתאות נוספות) ונתוני הנכס לפי הרישומים בחברה המאכלסת.
 • למכתב עם הסיבות לבקשת ההחלפה יש לצרף את המסמכים הבאים, במקור או בהעתק נאמן למקור:
  • צילום תעודת זהות וצילום הספח.
  • אדם המבקש להחליף דירה ביישוב כפרי שבו הוא מתגורר ונמצא במעמד של "מועמד לחברות" יציג אישור של ועדת הקבלה. אם הפונה מבקש להחליף דירה ביישוב אחר יציג אישור של ועדת הקבלה ואישור בר רשות מהסוכנות היהודית או מההסתדרות הציונית.
  • בנוסף, יש לצרף כל מסמך אחר התומך בבקשה.

בחינת הזכאות

 • הזכאות תקבע במחוז בהתאם לנתוני הדירה, גודל המשפחה ויישוב המגורים.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • הזכאות תבוטל במקרים הבאים:
  • בבעלות המבקש ישנה דירה או חלק מדירה שלא דווחה בטרם קבלת הזכאות.
  • המבקש הפך לבעלים של דירה או של חלק מדירה לאחר קביעת הזכאות ולא דווח על-כך.
  • המבקש הוא בר רשות (בעל זכות) בהתיישבות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע [tel:*5442 *5442 ]

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע [tel:*2994 *2994 ]

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים