המדינה מסייעת להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם לתנאי זכאות שונים
התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00 לפחות
גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
ניתן לפנות בשאלות למוקד שירות טלפוני שמספרו: *2969
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00 לפחות:
  • תינוקות תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה עד 15 חודשים.
  • ילדים תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • במעונות בהם אושרה שעת פעילות נוספת (משעה 16:00 עד 17:00), המדינה תשתתף גם בעלות השעה הנוספת, בהתאם לדרגת הזכאות שנקבעה, על-פי הסדר שהייה של 5 ימים בשבוע.
 • הסיוע אינו ניתן למי שעבור אותה תקופה הופנו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
 • גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים בהם מצוין אחרת.
 • תקופת הזכאות: הזכאות במהלך שנת הלימודים מתקיימת כל עוד ממשיכים להתקיים התנאים שעל-פיהם נקבעה הזכאות ודרגת הזכאות של ההורה. אם חל שינוי בתנאים ההורים חייבים להודיע על כך בכתב לאגף למעונות יום, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית - כלפי מעלה או מטה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הגשת הבקשה לסיוע נעשית יחד עם ההרשמה למעון או למשפחתון.
 • עם קביעת הדרגה, תישלח להורים הודעה המפרטת את גובה תשלום ההורה וגובה השתתפות המדינה בהתאם לדרגה שנקבעה.
 • סכום ההשתתפות שנקבע יועבר ישירות מהמשרד האחראי אל המעון או המשפחתון.

מוקד שירות טלפוני

 • לרשות ההורים עומד מוקד טלפוני המסייע במילוי הבקשה, במתן מידע לגבי מצב הבקשה בכל שלב, מידע על גובה התמיכה שנקבעה ועוד.
 • מספר הטלפון של המוקד: *2969
 • מענה קולי ממוחשב: ניתן במוקד במהלך כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה.
 • מענה אנושי: ניתן במוקד בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 8:00, בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • בכל פנייה למוקד השירות יש להצטייד במספר הבקשה, המשמש כקוד סודי. זהו המספר שההורים מקבלים בהודעת SMS ובהודעת מייל לאחר שסיימו למלא את שאלון ההרשמה.

איתור מסגרת מוכרת

 • מערכת אינטרנטית (מקוונת) מאפשרת לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים הנמצאים בפיקוח ממשלתי.
 • ניתן לבצע חיפוש לפי ישוב, סוג המסגרת או שם המסגרת. לכניסה למערכת לחצו כאן.

התשלום למעון/משפחתון

 • עבור חודש אוגוסט יחושב תשלום באופן יחסי בהתאם לתקופת שהות הילד במעון (העלות המלאה לחודש כפול מספר החודשים שהילד שהה במעון חלקי 12 חודשים).
דוגמה
לילד ששהה במעון במשך 6 חודשים בשנה מסוימת, התשלום עבור חודש אוגוסט יהיה מחצית מהעלות המלאה לחודש.
 • החזר כספי בהתאם לדרגת ההשתתפות, יינתן להורים עבור החודש שבו התקבל שאלון ההרשמה במוקד, ועבור החודש שקדם לו.
דוגמה
אם שאלון ההרשמה התקבל במהלך חודש פברואר והזכאות אושרה, ההחזר יינתן עבור החודשים ינואר ופברואר.
 • השתתפות בחודש הראשון לכניסת הילד למסגרת (מעון או משפחתון):
  • הוריו של ילד שנכנס למסגרת עד ל-15 בחודש (כולל ה-15 לחודש), יהיו זכאים להשתתפות המדינה עבור אותו חודש (על-פי הדרגה שנקבעה להם).
  • הוריו של ילד שנכנס למסגרת לאחר ה-15 לחודש, לא יהיו זכאים להשתתפות בחודש זה. במקרה זה יחויבו ההורים לשלם דמי החזקה באופן יחסי לימים בהם שהה הילד במסגרת.

היעדרות של הילד

 • היעדרות מהמעון לתקופה של יותר מ-21 ימים תיחשב כעזיבה, אלא אם כן הוצגו במהלך תקופה זו אישורים רפואיים על מחלה או אשפוז של הילד.
 • היעדרות של 45 ימים ומעלה בשל אשפוז או מחלה, תיחשב כעזיבה החל מהיום ה-45. חזרה של ילד למעון לאחר מכן, תחייב את ההורה להגיש בקשה חדשה לקביעת דרגת ההשתתפות בצירוף מסמכים עדכניים.
שימו לב
לכל מעון ומשפחתון מוגדרים כללים בנושא עזיבת המעון לפני תום השנה. ניתן למצוא את המידע בנהלי המעון/המשפחתון, או לפנות למנהלת לבירורים.

שינוי בתנאי הזכאות

 • הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים המזכים.
 • במקרה שחל שינוי בתנאים - ההורים חייבים למסור על כך הודעה בכתב לאגף מעונות יום ומשפחתונים, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
  • את העדכון יש לבצע באמצעות מערכת עדכונט באתר משרד העבודה. ניתן גם להיעזר במוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, בטלפון *2969.
 • במהלך שנת לימודים, יתכן שיידרשו מההורים נתוני הכנסה מעודכנים כתנאי להמשך תשלום התמיכה.
 • גובה התמיכה יעודכן, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

עדכון דרגת הזכאות

 • לצורך עדכון דרגת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • הורים שכירים:
  • יצרפו 3 תלושי שכר עדכניים רצופים לחודשי עבודה מלאים או תלוש אחד בתוך שנת המס שכולל נתונים מצטברים על 3 חודשי עבודה רצופים לפחות.
  • על-פי התלושים העדכניים יחושב ממוצע ההכנסות.
  • דרגת הזכאות המעודכנת תחול מחודש התלוש הראשון מבין 3 התלושים העדכניים.
 • הורים שמנהלים עסק עצמאי:
  • יצרפו מסמכים בהתאם לנדרש במבחני התמיכה.
  • הדרגה המעודכנת תחול מתחילת שנת הלימודים, מיום כניסת הילד למסגרת או מיום תחילת הזכאות - לפי המאוחר מביניהם.

ועדת חריגים

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים