ותיקי מלחמת העולם השנייה זכאים להכרה של משרד הביטחון


תושבים או אזרחים ישראלים זכאים להכרה של משרד הביטחון על פי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה אם הם עומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • שירתו בתקופת מלחמת העולם השנייה בצבא אחת ממעצמות הברית שלחמו בגרמנים או באחת המחתרות נגד שלטון עוין.
  • הוכרו רשמית על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית כמי ששירתו בצבא, או באות רשמי כמגני העיר לנינגרד (בלוקדה), או כתושבי העיר בעת המצור בתקופת מלחמת העולם השנייה.
  • מי שהוכר, זכאי לקבלת אות הלוחם בנאצים, עיטור (מדליה) ותעודה של "ותיק מלחמה" ממשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

חשוב לדעת

  • אדם שכבר הוכר כנכה המלחמה בנאצים לא יוכר גם כוותיק מלחמת העולם השנייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות