תעודת זהות הינה תנאי הכרחי לקבלת שירותים מגופים ממשלתיים ועירוניים ויש להצטייד בה טרם השחרור
ניתן להגיש בקשה להוצאת תעודת זהות במהלך תקופת המאסר
ההליך כרוך בתשלום אגרה

כדי לקבל שירותים מגופים ממשלתיים ועירוניים לאחר השחרור, יש צורך בהוצאת תעודת זהות. במקרה שאין בידו של האסיר תעודת זהות, כדאי להסדיר את קבלתה עוד בזמן המאסר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אסירים אשר אין ברשותם תעודת זהות.

למי ואיך פונים

במהלך חופשה מבית הסוהר

הגשת בקשה בבית הסוהר

  • אסירים שאינם מעוניינים לגשת ללשכת האוכלוסין בעצמם, או אינם רשאים לעשות זאת, יגישו למנהל האגף בקשה להוצאת תעודת זהות ויחתמו על הצהרת אסיר על היעדר תעודת זהות.
  • מנהל האגף ימסור את הבקשה לקצין הכליאה, אשר יצרף למסמכים שתי תמונות של האסירים לצורך הוצאת תעודת הזהות, וישלח בקשה מרוכזת ללשכה האזורית במנהל האוכלוסין.

חשוב לדעת

  • אגרה בגין בקשה להנפקת תעודת זהות שהוגשה במהלך תקופת המאסר, תשולם מתוך הפיקדון של האסיר.

חוקים ונהלים

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל