הקדמה:

סדנאות לקראת שחרור מהכלא מיועדות לחשוף את האסיר לאפשרויות העומדות בפניו לאחר שחרורו
הסדנאות ניתנות ללא עלותהכנה נכונה לשחרור מהכלא מסייעת רבות להליך השיקום של האסיר. מטרתן של סדנאות ההכנה היא לחשוף את האסיר לאפשרויות העומדות בפניו לאחר השחרור.

תהליך מימוש הזכות

  • יום עיון הכנה לשחרור - מתקיים בבית הכלא ומגיעים אליו נציגי השירותים הטיפוליים והממשלתיים בקהילה. ביום זה נחשף האסיר למגוון האפשרויות והשירותים בקהילה העומדים לרשותו.
  • בין התחומים: תעסוקה והכשרה מקצועית, מסגרות טיפוליות, הוסטלים של רש"א או מיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי ומשרד הבינוי והשיכון.
  • לעתים מופעלות סדנאות בנות מספר מפגשים משולבים הכוללים מלבד מתן מידע גם פעילות טיפולית העוסקת בהכנה לשחרור.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות