הקדמה:

משרד העלייה והקליטה מארגן ומסבסד קורס הכנה לעולים שלמדו חשבונאות בחו"ל, לקראת בחינות מועצת רואי החשבון
הקורס מתקיים באזור תל-אביב, פעמיים בשנה ומורכב ממספר קורסי משנה (לפי נושאי הלימוד)
קורס המשנה הראשון פטור מתשלום והחל מהקורס השני חלה השתתפות עצמית של 2 ₪ לכל שעת לימוד
למידע בנושא הבחינות והליך הרישוי, יש לפנות למועצת רואי החשבון


עולים שלמדו חשבונאות בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינות מועצת רואי החשבון כדי לקבל רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל, רשאים להשתתף בקורס הכנה לקראת הבחינות.

 • אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה, מסייע בארגון ובסבסוד קורס הכנה לקראת בחינות אלו.
 • קורס ההכנה, המורכב ממספר קורסי משנה (בהתאם לתחומי הלימוד), מתקיים פעמיים בשנה, באזור תל-אביב ובשעות הערב.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל, יש לפנות למועצת רואי החשבון

מי זכאי?

 • עולה שעונה על שני התנאים הבאים:
 1. עלה לארץ ב-10 השנים האחרונות.
 2. קיבל הודעה ממועצת רואי החשבון, כי עליו להיבחן בבחינות הרישוי (לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות מועצת רואי החשבון).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • קורס ההכנה מורכב ממספר קורסי משנה, בהתאם למקצועות ונושאי הלימוד, כפי שנקבעו על-ידי מועצת רואי החשבון.
 • קורס המשנה הראשון פטור מתשלום. החל מקורס המשנה השני, חלה חובת השתתפות עצמית בסכום של 2 ₪ (שני שקלים) לכל שעת לימוד.
 • מועצת רואי החשבון מאפשרת לעולים הזכאים, להיבחן בתנאים מותאמים (הקלות).
 • פתיחת קורס ההכנה מותנית בכמות המשתתפים.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל, יש לפנות למועצת רואי החשבון

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים