הקדמה:

משרד העלייה והקליטה מארגן ומסבסד קורס הכנה לעולים שלמדו חשבונאות בחו"ל, לקראת בחינות מועצת רואי החשבון
הקורס מתקיים באזור תל-אביב, פעמיים בשנה ומורכב ממספר קורסי משנה (לפי נושאי הלימוד)
קורס המשנה הראשון פטור מתשלום והחל מהקורס השני חלה השתתפות עצמית של 2 ש"ח לכל שעת לימוד
למידע בנושא הבחינות והליך הרישוי, יש לפנות למועצת רואי החשבון


עולים שלמדו חשבונאות בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינות מועצת רואי החשבון על-מנת לקבל רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל, רשאים להשתתף בקורס הכנה לקראת הבחינות.

 • אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה, מסייע בארגון ובסבסוד קורס הכנה לקראת בחינות אלו.
 • קורס ההכנה, המורכב ממספר קורסי משנה (בהתאם לתחומי הלימוד), מתקיים פעמיים בשנה, באזור תל-אביב ובשעות הערב.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל, יש לפנות למועצת רואי החשבון

מי זכאי?

 • עולה שעונה על שני התנאים הבאים:
 1. עלה לארץ ב-10 השנים האחרונות.
 2. קיבל הודעה ממועצת רואי החשבון, כי עליו להיבחן בבחינות הרישוי (לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות מועצת רואי החשבון).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • קורס ההכנה מורכב ממספר קורסי משנה, בהתאם למקצועות ונושאי הלימוד, כפי שנקבעו על-ידי מועצת רואי החשבון.
 • קורס המשנה הראשון פטור מתשלום. החל מקורס המשנה השני, חלה חובת השתתפות עצמית בסכום של 2 ש"ח (שני שקלים) לכל שעת לימוד.
 • מועצת רואי החשבון מאפשרת לעולים הזכאים, להיבחן בתנאים מותאמים (הקלות).
 • פתיחת קורס ההכנה מותנית בכמות המשתתפים.
 • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל, יש לפנות למועצת רואי החשבון

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים