הקדמה:

עובדים עד גיל 65 שצברו שנות ותק במקצועות שוחקים עשויים להיות זכאים למימון לימודים
המימון המלא ניתן מטעם המדינה עבור קורסים, הכשרות, שדרוג התפקיד או הסבה מקצועית

פרטים

ארגון מפעיל:
קרן מעגלים
טלפון:
1-800-071-144
עלות:
ללא תשלום

עובדים ותיקים במקצועות שוחקים עשויים להיות זכאים למימון לימודים, כדי לאפשר להם חלון הזדמנויות מקצועי, הכנסה בטוחה וביטחון תעסוקתי.

 • המימון המלא ניתן מטעם המדינה באמצעות קרן מעגלים עבור קורסים, הכשרות, שדרוג התפקיד או הסבה מקצועית.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • גברים ונשים עד גיל 65 (שנתיים לפני גיל פרישת חובה) המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
  • עובדים בני +50 (עד גיל 65) העוסקים במקצועות שוחקים מעל ל-7 שנים במצטבר.
  • עובדים בכל גיל (עד גיל 65) שצברו 20 שנות ותק במקצועות שוחקים.

הגדרת מקצוע שוחק

 • "מקצוע שוחק" ייחשב בעבודה שמתקיימים בה לפחות 2 מהמאפיינים הבאים:
  • עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדים באופן ממושך.
  • עבודה הדורשת עמידה ממושכת.
  • עבודה פיזית בתנאים אקלימיים קשים.
  • עבודה בסביבת רעש ושחיקה בגין ירידה בשמיעה.
  • עבודה בתנאי חום או רטיבות ללא קשר לתנאי מזג האוויר.
  • עבודה בתנאי קור ללא קשר לתנאי מזג האוויר.
  • עבודה בסביבת חומרים מסוכנים.
  • עבודה בסביבת ריחות קשים.
  • עבודה הדורשת נסיעות ממושכות לנהגים ולמפעילי צמ"ה.
  • עבודה בסיכון בטיחותי גבוה.
  • עבודה במשמרות קבועות לאורך זמן, הכוללות לפחות 5 משמרות לילה בחודש (בין 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר).
  • שחיקה על בסיס קביעה רפואית של ועדה של המוסד לביטוח.

אופן קבלת השירות

 • יש למלא טופס בקשה להכשרה, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות.
  • אישור העסקה.
  • תלוש שכר אחרון.
  • אישור על רצף תעסוקתי מביטוח לאומי (7 שנות ותק למי שמעל גיל 50 או 20 שנים למי שמתחת לגיל 50). ניתן להנפיק את האישור באתר השירות האישי.
  • הגדרת תפקיד מהמעסיק עפ"י דרישה (בהתאם למפורט בטופס).
 • בארגון המעסיק עד 50 עובדים יש להחתים על הטופס מורשה חתימה בארגון ולצרף טופס אישור מורשה חתימה בארגון.
 • בארגון המעסיק מעל ל-50 עובדים יש להחתים על הטופס מנהל משאבי אנוש/מנהל אדמיניסטרטיבי/מנהל מפעל ואת הממונה הישיר של העובד.
 • את המסמכים שולחים למשרדי הקרן באחת מהדרכים הבאות:
 • לאחר אישור הזכאות, נציג מטעם הקרן ייצור קשר עם הפונה לצורך עדכון ושיבוץ.
 • הזכאות תקפה למשך 6 חודשים החל מיום הגשת הבקשה.

עלות השירות

 • השירות ניתן ללא תשלום.

הרחבות ופרסומים