מטרת קביעת הקשר הסיבתי היא הטלת האחריות לנזק שנגרם לתובע (הניזוק) על-ידי הנתבע (המזיק)
במרבית המקרים התובע הוא זה שחייב להוכיח את הקשר הסיבתי, וללא הוכחה זו תביעתו תידחה

קשר סיבתי הוא מונח משפטי המשמש בתחומי משפט שונים ובעיקר בדיני העונשין (משפט פלילי) ובדיני נזיקין. בדיני הנזיקין משמש הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות.

 • במסגרת תביעה נזיקית ברשלנות, על התובע להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות של הנתבע לנזק שנגרם לו.
 • נטל ההוכחה בשאלת קיום הקשר הסיבתי מוטל על התובע -
  • על התובע להוכיח את התקיימות שני יסודותיו של הקשר הסיבתי (קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי).
  • במקרה שכשל התובע ולא הצליח להוכיח קשר סיבתי בין התרשלות הנתבע לנזק שנגרם לו, תידחה תביעתו.
  • ישנם מקרים בהם נטל ההוכחה עובר לנתבע, כלומר על הנתבע להוכיח שלא מתקיים קשר סיבתי (לדוגמא במקרים של נזק ראייתי), ואולם מקרים אלו הם נדירים והכלל הוא שלרוב יהיה על התובע להוכיח את הקשר הסיבתי.

יסודות הקשר הסיבתי

 • הקשר הסיבתי מתחלק לשני יסודות - קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי - אשר צריכים שניהם להתקיים לצורך הוכחת הקשר בין התרשלות הנתבע לנזק שנגרם לתובע.

קשר סיבתי עובדתי

 • קשר סיבתי עובדתי הוא קשר רציף המחבר בין כל שרשרת האירועים שקרו בעולם הפיזי החל מהתנהגותו והתנהלותו הרשלנית של הנתבע ועד לנזק שנגרם לתובע.
 • קשר זה נבחן באמצעות מבחן "הסיבה שבלעדיה אין". לפי מבחן זה, השאלה שבית המשפט שואל בבואו לקבוע אם התקיים הקשר הסיבתי, היא, האם אלמלא ההתנהגות הרשלנית של המזיק, היה נגרם לתובע הנזק. רק אם התשובה על כך היא שלילית (כלומר, אם הנתבע לא היה מתנהג באופן שבו התנהג, לא היה נגרם נזק), ייקבע כי התקיים הקשר הסיבתי העובדתי.

קשר סיבתי משפטי

 • לאחר שקבע ביהמ"ש כי קיים קשר סיבתי עובדתי (ורק אם קבע כי התקיים הקשר), עובר ביהמ"ש לבדוק האם הקשר הסיבתי לא נשלל בשל שיקול של סיבתיות משפטית. ישנם שלושה מבחנים המשמשים את ביהמ"ש לבחינת הקשר הסיבתי המשפטי:
  • מבחן הסיכון - בודק האם הנזק שנגרם הוא מסוג הנזקים שמפניהם בא המחוקק להגן. לפי מבחן זה, תוטל אחריות בנזיקין כאשר יתברר כי המחוקק התכוון להטיל אחריות בגין התנהגות מהסוג שהובילה לנזק. מבחן זה הוא המבחן המוביל בפסיקת ביהמ"ש בעניין קיומו של קשר סיבתי משפטי.
  • מבחן הצפיות - בודק האם הנתבע/המזיק היה צריך לצפות מראש באופן סביר כי התנהגות תוביל לנזק שנגרם לתובע/ניזוק.
  • מבחן השכל הישר - בודק האם ההתנהגות הרשלנית של הנתבע/מזיק גרמה עובדתית לנזק. על פי מבחן זה, הקשר הסיבתי ישלל רק אם לאחר ביצוע ההתנהגות הרשלנית התערב גורם אחר ובלתי צפוי מסוג אירוע טבע בלתי רגיל, צירוף מקרים חריג או התערבות של אדם אחר.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות