הפורטל מהווה שער כניסה לעולם המושגים, הזכויות וההליכים הקשורים ברשלנות רפואית.

רשלנות רפואית היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה. חולים ומטופלים רבים חשים כי נפגעו מטיפול רשלני של רופא, איש צוות רפואי, מוסד רפואי. חולים אלו יכולים לפנות לערוץ משפטי כדי לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם להם או לחילופין ובנוסף להגיש תלונה על הגורם המטפל בפני רשויות הבריאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים