בני זוג שהתחתנו בזום לפי דיני מדינה מסוימת יירשמו במרשם האוכלוסין כנשואים בהצגת תעודה רשמית
אסור לפקיד הרישום להפלות בני זוג שבאים להירשם כנשואים ועליו לפעול בצורה דומה במקרים דומים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית-המשפט לעניינים מנהליים
שם התיק:עת"מ (מרכז) 12316-03-21
תאריך:08.07.2022
קישור:לקריאת פסק הדין

עובדות המקרה

 • בני זוג אזרחי ישראל (האישה רשומה במרשם האוכלוסין כיהודיה והגבר רשום כחסר דת) ערכו טקס נישואין בזום, כשמנהלת הטקס נמצאה ביוטה שבארה"ב ובני הזוג נמצאו בישראל.
 • מדינת יוטה הנפיקה לבני הזוג תעודת נישואין מאומתת בחותמת אפוסטיל.
 • העותרים פנו ללשכת רישום האוכלוסין כדי לשנות את מצבם האישי לנשואים, אך הפקיד סירב לכך.

החלטת בית המשפט לענייניים מנהליים

 • פקיד הרישום צריך לרשום את נישואיהם של בני הזוג משלוש סיבות:
  • בני הזוג הציגו לו תעודה ציבורית תקינה שמעידה על שינוי במצבם האישי, ועליו לרשום את נישואיהם על סמך תעודה זו. אם קיים חשש שהפרטים אינם נכונים או שהתעודה מזויפת, הוא רשאי להעביר לבירור את בקשת בני הזוג.
  • פקיד הרישום אינו מוסמך לדון בשאלות הקשורות למיקום הפיזי של החתונה כשהוא דן בבקשה לשינוי פרט אישי במרשם.
  • נישואיהם של זוגות רבים שנישאו בדרך זהה נרשמו במרשם האוכלוסין.

משמעות

 • זוגות שהתחתנו בנישואים אזרחיים על פי חוקי מדינה מסוימת, ואותה מדינה אישרה זאת בתעודה ציבורית, זכאים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין הישראלי גם אם החתונה נעשתה באופן מקוון.

חשוב לדעת

 • על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון דחה את הערעור ואישר את פסק הדין. לקריאת פסק הדין של בית המפשט העליון ראו כאן
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״.