מידע כללי על נישואין. ראו גם פירוט לנישואין בין יהודים

זוגות רבים בוחרים למסד את מערכת היחסים שלהם באמצעות מוסד הנישואין. פורטל זה מרכז מידע הנוגע לנישואין ולזוגות נשואים.
מידע הנוגע ליהודים בלבד ניתן למצוא בפורטל נישואין בין יהודים.
מידע הנוגע לנישואין באוכלוסיה הערבית ניתן למצוא בפורטל נישואין וגירושין - ערבית


נישואין בין יהודים

נישואין באוכלוסיה הערבית

ארגוני סיוע

גורמי ממשל