מידע כללי על הזכויות הקשורות למוסד הנישואין בישראל

זוגות רבים בוחרים למסד את מערכת היחסים שלהם באמצעות מוסד הנישואין. פורטל זה מרכז מידע לגבי נישואין וזוגות נשואים, כולל הטבות ומענקים שניתנים לזוגות נשואים, חופשה ביום החתונה, הסכמים משפטיים בין בני הזוג ועוד.

שימו לב: בכל הקשור למעמד האישי, לנושא הדת והלאום יש משמעות משפטית בישראל. מידע הנוגע ליהודים בלבד ניתן למצוא בפורטל נישואין בין יהודים; מידע הנוגע לנישואין בחברה הערבית ניתן למצוא בפורטל נישואין וגירושין - ערבית

הסכמים משפטיים בין בני הזוג

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל