הקדמה:

הורה שכול זכאי להשתחרר על-פי בקשתו במהלך שירות מילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


הורה שכול שנמצא במהלך שמ"פ זכאי להשתחרר מהשירות אם ביקש זאת בשל היותו הורה שכול.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה על גבי טופס 55/1 (טופס בקשה לדחיית שירות/קיצור שירות/שחרור/פטור משירות ביטחון/ביטול תב"ן/חופשה מיוחדת) ליחידה שבה משרתים.
  • מפקד היחידה יאשר את השחרור מהשירות בתוך 72 שעות, לכל המאוחר, ממועד הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים