הוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) מסייעת לחיילי המילואים שהם עצמאים בהגשת בקשות לתיאום שירות המילואים שאליו זומנו
את הבקשה לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

הוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) מסייעת לחיילי המילואים בהגשת בקשות לתיאום שירות של 6 ימי מילואים רצופים ומעלה שאליהם זומנו, ובמטרה לסייע בהפחתת הפגיעה בצרכים התעסוקתיים והלימודיים של חיילי המילואים.

 • בקשות המתייחסות לצווי מילואים לתקופות הקצרות מ-6 ימים אין להגיש לולת"ם, אלא למשרד הקישור ביחידה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי מילואים שהם עצמאים המשרתים לפחות 6 ימי מילואים רצופים.

הגבלה בהגשת בקשות לולת"ם

 • לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת לולת"ם שתיענה בחיוב בשנת עבודה אחת.
 • במקרה שהבקשה הקודמת נדחתה, ניתן להגיש בקשות נוספות, עד לרף של בקשה אחת שתיענה בחיוב.
 • במקרה שהשתנה מקום העבודה מאז שאושרה הבקשה הקודמת, ניתן להגיש בקשות נוספות במקום החדש, עד לרף של בקשה אחת שתיענה בחיוב.
 • במקרה שלא מומשה החלטת הולת"ם מסיבות שאינן תלויות בחייל המילואים (ביטול הצו ע"י היחידה שלא בעקבות בקשת החייל וכד'), ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של בקשה אחת שתיענה בחיוב.

שלבי ההליך

פניה לוועדה

 • יש לפנות לוולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות משקיות.
 • ניתן להגיש את הבקשה דרך האיזור האישי באתר מילואים או בדואר במשלוח לכתובת: יחידת ד"צ 03000 - מדור ולת"ם, צה"ל.
 • על טופס הבקשה צריכה להופיע חותמת המפעל/עסק.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • העתק תעודת עוסק מורשה בתוקף:
   • עצמאי שאין ברשותו תעודת עוסק מורשה, יצרף אישור עו"ד/רו"ח על ניהול עסק וספרים.
   • חקלאי יצרף אישור מטעם המשק.
  • במקרה שמתוכננת נסיעת עסקים לחו"ל, יש לצרף אישורים המאמתים זאת.
  • מכתב המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • כל מסמך אחר הרלוונטי לדיון הועדה.
 • בקשות לייצוג בפני הועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או על-ידי פנייה יזומה למוקד המילואים 1111.
 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשה שתוגש באיחור תידחה.
 • יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה.
שימו לב
הגשת בקשה לוולת"ם לחיילים במקצוע רופא או פרמדיק
 • חיילים במקצוע רופא או פרמדיק יגישו בקשה לוולת"ם דרך מקרפ"ר.
 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות דוא"ל או בטלפון 03-73795367.

ייצוג בפני הוועדה

 • חייל מילואים שהוא עצמאי זכאי לייצג את עצמו בפני הוועדה.
 • נציגים מטעם היחידה רשאים להופיע ולהציג עמדתם בפני הוועדה.

תשובות הוועדה

 • לאחר הדיון בבקשה, הוועדה מוסמכת לתת את אחת התשובות הבאות:
  • קיצור שירות - קיצור שירות המילואים.
  • פיצול שירות - פיצול תקופת שירות המילואים.
  • דחיית השירות - דחיית תקופת שירות המילואים:
   • דחייה מסיבות לימודיות - דחייה של עד 4 חודשים.
   • דחייה מסיבות משקיות (כלכליות/תעסוקתיות) - דחייה של עד 3 חודשים.
  • קיצור מנהלתי - קיצור תקופת השירות לסטודנט (נחשב כתשובה שלילית).
  • תשובה שלילית עם מקדם בטחון - המלצה ליחידה לשחרר את החייל ביום הגיוס בפועל למילואים. ההחלטה הסופית היא של מפקד היחידה (על סמך נתוני הגיוס).
  • דחיית הבקשה - דחיית הבקשה בכללותה.

ערעור על החלטת הוועדה

חשוב לדעת

 • הוועדות לא מטפלות בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים:
  • בקשות לשחרור מסיבות אישיות יש להפנות למפקד היחידה, באמצעות משרד הקישור, על גבי טופס 58.
  • בקשות לשחרור מטעמים רפואיים, יש להפנות לרופא היחידה.
 • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים