הוועדות לתיאום מילואים (ולת"ם) מטפלות בבקשות שהוגשו לתיאום שמ"פ וקובעות באלו מקרים עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא
את הבקשה לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

הוועדות לתיאום מילואים (ולת"ם) פועלות במרכז השירות לחיילי המילואים שבבסיס תל-השומר, במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במשק האזרחי עקב יציאת עובדים וסטודנטים לשמ"פ, ולקבוע באלו מקרים עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא.

 • בקשות המתייחסות לצווי מילואים לתקופות הקצרות מ-6 ימים אין להגיש לולת"ם, אלא למשרד הקישור ביחידה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שכירים שזומנו ל-6 ימי מילואים רצופים לפחות ומעסיקיהם.

הגבלה בהגשת בקשות לולת"ם

 • לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת לולת"ם שתיענה בחיוב בשנת עבודה אחת.
 • במקרה שהבקשה הקודמת נדחתה, ניתן להגיש בקשות נוספות, עד לרף של בקשה אחת שתיענה בחיוב.
 • אם מקום העבודה השתנה מאז שאושרה הבקשה הקודמת, ניתן להגיש בקשות נוספות במקום החדש, עד לרף של בקשה אחת שתיענה בחיוב.
 • במקרה שלא מומשה החלטת הולת"ם מסיבות שאינן תלויות בחייל המילואים (ביטול הצו ע"י היחידה שלא בעקבות בקשת החייל וכד'), ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של בקשה אחת שתיענה בחיוב.

שלבי ההליך

פנייה לוועדה

 • המעסיק יגיש את הבקשה לולת"ם עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים של העובד, בקשה שתוגש באיחור תידחה.
 • הפנייה נעשית באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל - מסיבות משקיות.
 • טופס הבקשה צריך להיות חתום על-ידי המעסיק.
 • על טופס הבקשה צריכה להופיע חותמת המפעל/העסק.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • אם מתוכננת נסיעת עסקים לחו"ל, יש לצרף אישורים המאמתים זאת.
  • מכתב מטעם המעסיק המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • כל מסמך אחר הרלוונטי לדיון בוועדה.
 • בקשות לייצוג בפני הוועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או על-ידי פנייה יזומה למוקד המילואים 1111.
 • את טופס הבקשה והטפסים הנלווים יש לשלוח לכתובת: יחידת ד"צ 03000 - מדור ולת"ם, צה"ל.
 • יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה.
שימו לב
הגשת בקשה לוולת"ם לחיילים במקצוע רופא או פרמדיק
 • חיילים במקצוע רופא או פרמדיק יגישו בקשה לוולת"ם דרך מקרפ"ר.
 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות דוא"ל או בטלפון 03-73795367.

ייצוג בפני הוועדה

 • חייל מילואים שהוא שכיר זכאי לייצוג בפני הוועדה באמצעות המעסיק (או אדם מטעם המעסיק).
 • נציגים מטעם היחידה רשאים להציג את עמדתם בפני הוועדה.
 • הייצוג בוועדה הוא ייצוג טלפוני בלבד.

תשובות הוועדה

 • לאחר הדיון בבקשה, הוועדה מוסמכת לתת את אחת מהתשובות הבאות:
  • קיצור שירות - קיצור שירות המילואים.
  • פיצול שירות - פיצול תקופת שירות המילואים.
  • דחיית השירות - דחיית תקופת שירות המילואים:
   • דחייה מסיבות לימודיות - דחייה של עד 4 חודשים.
   • דחייה מסיבות משקיות (כלכליות/תעסוקתיות) - דחייה של עד 3 חודשים.
  • קיצור מנהלתי - קיצור תקופת השירות לסטודנט (נחשב כתשובה שלילית).
  • תשובה שלילית עם מקדם בטחון - המלצה ליחידה לשחרר את החייל ביום הגיוס בפועל למילואים. ההחלטה הסופית היא של מפקד היחידה (על סמך נתוני הגיוס).
  • דחיית הבקשה - דחיית הבקשה בכללותה.

ערעור על החלטת הוועדה

חשוב לדעת

 • הוועדות אינן מטפלות בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים:
 • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים