הקדמה:

טופס 58 מיועד לחיילי מילואים המבקשים שחרור, קיצור, דחייה, או הקדמה של שירות מילואים שנקראו אליו
הטופס נועד גם למקרים של שחרור עודף של חיילי מילואים או פיצול שמ"פ ביוזמת היחידה, לאחר יום הגיוס
הגשת טופס 58 אינה מונעת הגשת בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)
הגשת הבקשה אינה משחררת מהחובה להתייצב בהתאם לצו הקריאה, כל עוד לא בוטל הצו


טופס 58 מסדיר שינויים בהתייצבותו של חייל לשירות מילואים.

מטרות טופס 58

 • טופס 58 מיועד לשימוש בשני מקרים:
 1. כאשר חיילי מילואים מבקשים שחרור, קיצור, דחייה, או הקדמה של שירות מילואים שנקראו אליו בשל אחת מהסיבות הבאות:
 2. במקרים של שחרור עודף מכסה או פיצול שמ"פ ביוזמת היחידה, לאחר יום הגיוס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מילוי הטופס והגשתו

 • בטרם הגשת הטופס, מומלץ לבדוק זכאות לפנייה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).
 • טופס הבקשה יוגש באזור האישי באתר "מילואים".

תשובה לפנייה

 • תשובה לפנייה תינתן בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה, וניתן יהיה לצפות בה באזור האישי.
 • התשובה יכולה להיות אחת מאלה:
  • ביטול הזימון לשירות המילואים הפעיל.
  • דחיית הזימון לשירות המילואים הפעיל.
  • קיצור המשך של שירות המילואים הפעיל.
  • הקדמת הזימון לשירות המילואים הפעיל.
  • פיצול הזימון לשירות המילואים הפעיל.
  • דחיית הבקשה.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים