המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בחיפה מפעיל תוכנית לשילוב תעסוקתי של נשים שעברו תקיפה מינית

המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית מרכז הרפואי בני ציון בחיפה מפעיל תוכנית לשילובן של הנפגעות בתעסוקה, בהכשרה מקצועית ובלימודים. תוכנית זו באה לסייע לשיקומן הנפשי והחברתי של הנשים, כהשלמה לטיפול הנפשי שניתן להן.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • נשים שעברו תקיפה מינית והן:
  • בגילאי 50-17
  • מאזור חיפה והצפון.
  • השלימו את שלב עיבוד הטראומה.
  • אינן מצליחות להשתלב בכוחות עצמן בתעסוקה או בלימודים.

הרכב התוכנית

 • התוכנית לשילוב תעסוקתי כוללת:
  • ליווי טיפולי-קליני (במרכז או בקהילה) הנעשה במקביל לתוכנית.
  • מפגשי קבלה אישיים להיכרות, איתור צרכים וציפיות והערכת היכולות.
  • הכנה לשילוב בעבודה קבוצתית (סדנת הכנה לתעסוקה) ובעבודה פרטנית (בניית תוכנית אישית והפניה לאבחון תעסוקתי - לנשים הזקוקות לכך).
  • חיפוש ואיתור מקומות עבודה או לימודים.
  • השמה בתעסוקה או בלימודים.
  • ליווי ומעקב אישיים (במפגשים פרטניים וקשר טלפוני) וקבוצתיים (בסדנת מעקב) אחר ההסתגלות במקום החדש.

אופן קבלת השירות

 • הפנייה יכולה להיעשות מתוך המרכז הרב תחומי, באמצעות עמותות או גורמים טיפוליים בקהילה וכן באופן עצמאי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות