הקדמה:

כל מי שחוסך בתכנית "חיסכון לכל ילד" בקופת גמל רשאי בכל עת לשנות את מסלול החיסכון ואפילו להחליף את קופת הגמל לקופת גמל אחרת שהיא חלק מתכנית "חיסכון לכל ילד"
במקרה שכספי החיסכון של התכנית מושקעים בחיסכון בנקאי ניתן לבצע שינויים במסלול החיסכון בלבד, וזאת רק אם מדובר במסלול עם תחנות יציאה כל 5 שנים
חוסכים בחיסכון בנקאי אינם יכולים לעבור לבנק אחר, וכן לא ניתן לעבור מחיסכון בנקאי לחיסכון בקופת גמל
לפני שינוי מסלול מומלץ לערוך חשיבה או התייעצות עם אנשי מקצוע באשר למסלולי החיסכון המתאימים לצרכיו ולנתוניו של הילד שהכסף נחסך עבורו ולחזור ולקרוא את הערך לגבי שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד"


ניתן לעבור בין מסלולי החיסכון השונים בתכנית "חיסכון לכל ילד" בהתאם למפורט בהמשך.

שינוי מסלול החיסכון בקופות גמל

 • מסלולי החיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד" מנוהלים ע"י גופים פיננסיים שמפעילים קופת גמל אחת או יותר במסגרת התכנית.
 • המשמעות של שינוי מסלול היא מעבר לקופת גמל אחרת שמנוהלת על ידי אותו גוף פיננסי או גוף פיננסי אחר.
 • בכל מקרה המעברים מתאפשרים רק לקופות גמל שהן חלק מהתכנית.
 • כל מי שחוסך בתכנית "חיסכון לכל ילד" בקופת גמל רשאי בכל עת לעבור לכל קופת גמל שמשתתפת בתכנית.
 • כאשר שוקלים לבצע שינוי מסלול, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע או לבצע חשיבה באשר למסלולי ההשקעה המתאימים לצרכיו ולנתוניו של הילד שהכסף נחסך עבורו.
 • כדאי גם לקרוא על שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".

שינויים במסלול החיסכון הבנקאי

 • במקרה שכספי החיסכון של התכנית מושקעים בחיסכון בנקאי, ניתן לבצע שינויים רק אם מסלול החיסכון הוא מסלול עם תחנות יציאה, ואך ורק בנקודות היציאה (כל 5 שנים). כדאי גם לקרוא על שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".
 • לאחר הגעה לגיל 18, ניתן להמשיך ולחסוך ולקבוע מראש תחנות יציאה, גם אם המסלול המקורי שבו הושקעו הכספים היה מסלול ללא תחנות יציאה.
 • כאשר יגיע הילד לגיל 18 שנה, תהיה לו אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך שינוי מסלול חיסכון (או לצורך משיכת הכספים) והוא יוכל לבצע שינוי מסלול או למשוך את הכספים אך ורק במועדים שנבחרו.
 • לא ניתן לעבור לבנק אחר, וכן לא ניתן לעבור מחיסכון בנקאי לחיסכון בקופת גמל.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • שינויים במסלול קופות גמל:
  • במקרה של החלפת קופת גמל לקופה שמנוהלת על-ידי אותו גוף פיננסי, יש לפנות למוקד השירות של הגוף הפיננסי.
  • במקרה של רצון לעבור לקופת גמל שמנוהלת על-ידי גוף פיננסי אחר, יש לפנות למוקד של הגוף שאליו רוצים לעבור, והם יהיו אחראים למעבר.
 • שינויים במסלול חיסכון בנקאי:
  • ניתן לשנות את מסלול החיסכון רק כשמדובר במסלול עם תחנות יציאה כל 5 שנים.
  • יש לפנות לבנק בסמוך למועד תחנת היציאה הקרובה.
 • החוסך (באמצעות הוריו) יידרש למלא טפסים ולציין בהם את המסלול שאליו הוא רוצה לעבור.

חשוב לדעת

גורמי ממשל