הקדמה:

מי שבמהלך ילדותו נחסכו עבורו כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד", יכול למשוך את הכספים החל מגיל 18. אם טרם מלאו לו 21 תידרש לכך הסכמת הוריו
במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או חלילה פטירה של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18
משיכה לאחר גיל 21 תזכה את החוסך במענק בסך 522 ₪ מטעם המוסד לביטוח לאומי
השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שבמהלך ילדותו נחסכו עבורו כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד", יכול למשוך את הכספים החל מגיל 18.

 • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
 • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים ומזכה את החוסך במענק משיכה בסך 522 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי.
 • השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או חלילה פטירה של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שנחסכו עבורו סכומי כסף בתוכנית "חיסכון לכל ילד".

שלבי ההליך

 • יש לפנות לבנק או לקופת הגמל שבהם מתנהלת תוכנית החיסכון ולהגיש בקשה למשיכת הכספים.
  • כדי לברר היכן מופקדים דמי החיסכון, ניתן להתקשר למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון.
 • אם מלאו לחוסך 18 וטרם מלאו לו 21, על ההורים לאשר על גבי טופס הבקשה כי הם מסכימים למשיכת הכספים.
  • אם הכספים מופקדים בחיסכון בנקאי, לחוסך שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך משיכת כספים (או לצורך שינוי מסלול) והוא יוכל למשוך אותם אך ורק במועדים שנבחרו.
  • במסלול קופת גמל להשקעה ניתן למשוך את הכספים לאחר גיל 18 בכל עת בלי לבחור תחנות יציאה.
 • אם הכספים לא יימשכו עד גיל 21, יעביר המוסד לביטוח לאומי לחשבון החיסכון 522 ₪ שיתווספו לכספים שכבר נחסכו.
 • למי שאושרה משיכת הסכום לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי, יועבר מענק המשיכה (בסך 522 ₪) לחשבון שבו מנוהל סכום החיסכון הצבור הכולל. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.
 • למידע על משיכה בשל פטירת הילד ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" כשהילד נפטר.

ניכוי מס רווחי הון

חשוב לדעת

 • בחלק ממסלולי ההשקעה בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים. כשנתיים - שלוש לפני במועד הצפוי למשיכת הכספים מומלץ לבחון אפשרות של שינוי מסלול החיסכון כדי להקטין את הסיכון לסכום שכבר נצבר בחיסכון.
דוגמה
חיסכון במסלול בנקאי עם אפשרות שינוי כל 5 שנים
בחיסכון שנוהל במסלול של ריבית קבועה הצטבר לקראת גיל 18 סכום של כ-20,000 ₪ אבל ניכרת עליה באינפלציה. במצב כזה ייתכן שהחוסך יעדיף לעבור לאפיק חיסכון צמוד מדד כדי למנוע פגיעה בחיסכון הנצבר.
דוגמה
חיסכון במסלול קופות גמל להשקעה
בחיסכון שנוהל בקופת גמל במסלול השקעה עם סיכון גבוה הצטבר לקראת גיל 18 סכום של כ-37,000 ₪. במצב כזה, ובעיקר אם יש אי שקט במשק, ייתכן שהחוסך יעדיף לעבור לקופ"ג עם סיכון נמוך או בינוני.
 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון במסגרת התוכנית "חיסכון לכל ילד" יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים