ילדים שנחסכו עבורם כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" יכולים למשוך את הכספים החל מגיל 18. אם טרם מלאו להם 21 תידרש לכך הסכמת ההורים
במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או חלילה פטירה של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18
משיכה אחרי גיל 21 מזכה את החוסכים במענק של 568 ₪ מטעם המוסד לביטוח לאומי
השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית יזכו את החוסכים בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים

ילדים שנחסכו עבורם כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" יכולים למשוך את הכספים החל מגיל 18.

 • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
 • משיכה מגיל 21 ואילך לא מחייבת את הסכמת ההורים ומזכה את החוסכים במענק משיכה של 568 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או חלילה פטירה של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שנחסכו עבורם סכומי כסף בתוכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מידע אישי על תוכנית החיסכון

 • הורים (וכן ילדים שהגיעו לגיל 18) יכולים לברר היכן נמצאת תוכנית החיסכון שלהם ומה הסכום שנצבר בה.
 • למידע נוסף וכניסה למערכת ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לבנק או לקופת הגמל שבהם מתנהלת תוכנית החיסכון ולהגיש בקשה למשיכת הכספים.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון.
 • אם מלאו לחוסכים 18 וטרם מלאו להם 21, על ההורים לאשר על גבי טופס הבקשה כי הם מסכימים למשיכת הכספים.
  • אם הכספים מופקדים בחיסכון בנקאי, לחוסכים שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך משיכת כספים (או לצורך שינוי מסלול) והם יוכלו למשוך אותם אך ורק במועדים שנבחרו.
  • במסלול קופת גמל להשקעה ניתן למשוך את הכספים אחרי גיל 18 בכל עת בלי לבחור תחנות יציאה.
 • אם הכספים לא יימשכו עד גיל 21, המוסד לביטוח לאומי יעביר לחשבון החיסכון 568 ₪ שיתווספו לכספים שכבר נחסכו.
 • למי שאושרה משיכת הסכום לפני גיל 18 בגלל מצבם הרפואי, יועבר מענק המשיכה (בסך 568 ₪) לחשבון שבו מנוהל סכום החיסכון הצבור הכולל. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.
 • למידע על משיכה בעקבות פטירת הילד ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" כשהילד נפטר.

ניכוי מס רווחי הון והטבות מס

 • בעת משיכת הכספים ינוכה מתוך הסכום שנצבר מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בחיסכון.
טיפ
 • מי שזכאים להטבות מס (למשל נקודות זיכוי מסוימות שניתן לנצל כנגד כל סוגי ההכנסות, או זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה) ולא ניצלו אותן לגבי הכנסות אחרות שהיו להם, יוכלו לנצל אותן לגבי הרווחים שהצטברו בחיסכון, ולהקטין את גובה המס שעליהם לשלם על רווחים אלה.
 • לשם כך יש להגיש בקשה להחזר מס או להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

חשוב לדעת

 • בחלק ממסלולי ההשקעה בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים. כשנתיים - שלוש לפני במועד הצפוי למשיכת הכספים מומלץ לבחון אפשרות של שינוי מסלול החיסכון כדי להקטין את הסיכון לסכום שכבר נצבר בחיסכון.
דוגמה
חיסכון במסלול בנקאי עם אפשרות שינוי כל 5 שנים
בחיסכון שנוהל במסלול של ריבית קבועה הצטבר לקראת גיל 18 סכום של כ-20,000 ₪ אבל ניכרת עליה באינפלציה. במצב כזה ייתכן שהחוסך יעדיף לעבור לאפיק חיסכון צמוד מדד כדי למנוע פגיעה בחיסכון הנצבר.
דוגמה
חיסכון במסלול קופות גמל להשקעה
בחיסכון שנוהל בקופת גמל במסלול השקעה עם סיכון גבוה הצטבר לקראת גיל 18 סכום של כ-37,000 ₪. במצב כזה, ובעיקר אם יש אי שקט במשק, ייתכן שהחוסך יעדיף לעבור לקופ"ג עם סיכון נמוך או בינוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים