כל מי שחוסך בתוכנית "חיסכון לכל ילד" בקופת גמל להשקעה רשאי בכל עת לשנות את מסלול החיסכון ואפילו להחליף את קופת הגמל לקופת גמל להשקעה אחרת שהיא חלק מתוכנית "חיסכון לכל ילד"
במקרה שכספי החיסכון של התוכנית מושקעים בחיסכון בנקאי ניתן לבצע שינויים במסלול החיסכון בלבד, וזאת רק אם מדובר במסלול עם תחנות יציאה כל 5 שנים
חוסכים בחיסכון בנקאי אינם יכולים לעבור לבנק אחר, וכן לא ניתן לעבור מחיסכון בנקאי לחיסכון בקופת גמל
לפני שינוי מסלול מומלץ לערוך חשיבה או התייעצות עם אנשי מקצוע באשר למסלולי החיסכון המתאימים לצרכיו ולנתוניו של הילד שהכסף נחסך עבורו ולחזור ולקרוא את הערך לגבי שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד"


ניתן לעבור בין מסלולי החיסכון השונים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" בהתאם למפורט בהמשך.

קבלת מידע אישי על תוכנית החיסכון

 • הורים (וכן ילדים שהגיעו לגיל 18) יכולים לברר היכן נמצאת תוכנית החיסכון שלהם ומה הסכום שנצבר בה.
 • למידע נוסף וכניסה למערכת ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שינוי מסלול החיסכון בקופות גמל להשקעה

 • מסלולי החיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד" מנוהלים ע"י גופים פיננסיים שמפעילים קופת גמל להשקעה אחת או יותר במסגרת התוכנית.
 • המשמעות של שינוי מסלול היא מעבר לקופת גמל להשקעה אחרת שמנוהלת על ידי אותו גוף פיננסי או גוף פיננסי אחר.
 • בכל מקרה המעברים מתאפשרים רק לקופות גמל שהן חלק מהתוכנית.
 • כל מי שחוסך בתוכנית "חיסכון לכל ילד" בקופת גמל להשקעה רשאי בכל עת לעבור לכל קופת גמל שמשתתפת בתוכנית.
 • כאשר שוקלים לבצע שינוי מסלול, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע או לבצע חשיבה באשר למסלולי ההשקעה המתאימים לצרכיו ולנתוניו של הילד שהכסף נחסך עבורו.
 • כדאי גם לקרוא על שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".

שינויים במסלול החיסכון הבנקאי

 • במקרה שכספי החיסכון של התוכנית מושקעים בחיסכון בנקאי, ניתן לבצע שינויים רק אם מסלול החיסכון הוא מסלול עם תחנות יציאה, ואך ורק בנקודות היציאה (כל 5 שנים). כדאי גם לקרוא על שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".
 • לאחר הגעה לגיל 18, ניתן להמשיך ולחסוך ולקבוע מראש תחנות יציאה, גם אם המסלול המקורי שבו הושקעו הכספים היה מסלול ללא תחנות יציאה.
 • כאשר יגיע הילד לגיל 18 שנה, תהיה לו אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך שינוי מסלול חיסכון (או לצורך משיכת הכספים) והוא יוכל לבצע שינוי מסלול או למשוך את הכספים אך ורק במועדים שנבחרו.
 • לא ניתן לעבור לבנק אחר, וכן לא ניתן לעבור מחיסכון בנקאי לחיסכון בקופת גמל להשקעה.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • שינויים במסלול קופות גמל להשקעה:
  • במקרה של החלפת קופת גמל להשקעה לקופה שמנוהלת על-ידי אותו גוף פיננסי, יש לפנות למוקד השירות של הגוף הפיננסי.
  • במקרה של רצון לעבור לקופת גמל להשקעה שמנוהלת על-ידי גוף פיננסי אחר, יש לפנות למוקד של הגוף שאליו רוצים לעבור, והם יהיו אחראים למעבר.
 • שינויים במסלול חיסכון בנקאי:
  • ניתן לשנות את מסלול החיסכון רק כשמדובר במסלול עם תחנות יציאה כל 5 שנים.
  • יש לפנות לבנק בסמוך למועד תחנת היציאה הקרובה.
 • החוסך (באמצעות הוריו) יידרש למלא טפסים ולציין בהם את המסלול שאליו הוא רוצה לעבור.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל