שירות המבחן לנוער הוא שירות סוציאלי, חינוכי, טיפולי – סמכותי במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

 • השירות מאבחן ומטפל בקטינים/ות שהופנו על-ידי המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עבירה פלילית וכן בקטינים שנמצאו אשמים בביצוע עבירה ומטופלים בשירות המבחן על-פי צו בית משפט.
 • הטיפול בקטינים נעשה ע"י קציני המבחן לנוער שהנם עובדים סוציאליים וקיבלו הכשרה ייחודית לאבחון, טיפול ושיקום עוברי חוק, במגוון עבירות.
 • השרות מחולק לחמישה מחוזות גאוגרפיים: חיפה והצפון, ת"א, מרכז, ירושלים, דרום.
 • למידע נוסף ראו באתר ״קליק לרווחה״ של משרד הרווחה

פרטים

שיוך:משרד הרווחה והביטחון החברתי
תחומי עיסוק:קטינים בהליך הפלילי
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:הנהלת השירות - ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ת"ד 1260, ירושלים מיקוד 91012
טלפון:02-5085803

תפקיד שירות המבחן לנוער

 • תפקיד שירות המבחן לנוער הוא אבחון וטיפול בקטינים/ות שהופנו על-ידי המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עבירה פלילית וכן בקטינים שנמצאו אשמים בביצוע עבירה ומטופלים בשירות המבחן על-פי צו בית משפט.
 • חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) מהווה את הבסיס החוקי לפעילות המשטרה, בית המשפט לנוער ושירות המבחן לנוער בכל הנוגע לחקירה, לשפיטה ולטיפול בקטינים.
 • התפיסה המקצועית של שירות המבחן לנוער היא כי התנהגות עוברת חוק אצל מתבגרים היא תוצר של קשיים ומצוקות ברובד האישי, המשפחתי או החברתי. על כן, חובת קציני המבחן לאתר, לאבחן ולסייע לקטינים להתמודד עם בעיותיהם כדי להחזירם לתפקוד תקין תוך דגש על שיקומם.

מטרות השירות

 • מניעת התנהגות מנוגדת לחוק של קטינים/ות.
 • הפחתת והפסקת ההתנהגות המנוגדת לחוק של הקטין וזאת במטרה לחזור ולחזק את תפקודו הנורמטיבי בתחומים השונים, תוך דגש על טיפול ושיקום.
 • סיוע לבתי המשפט לנוער בהתאמת ההחלטות השיפוטיות לקטינים.

אוכלוסיית היעד

 • קטינים/ות בגילאי 18-12 אשר הופנו ע"י המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עבירה פלילית.
 • קטינים/ות שנמצאו אשמים בביצוע עבירה פלילית ומטופלים בשירות המבחן ע"פ צו בית משפט.

קציני המבחן - אנשי המקצוע בשירות המבחן לנוער

 • הטיפול בקטינים נעשה ע"י קציני המבחן לנוער שהנם עובדים סוציאליים וקיבלו הכשרה ייחודית לאבחון, טיפול ושיקום עוברי חוק, במגוון עבירות.
 • השירות מפעיל מערכי הכשרה והדרכה לעובדים באופן קבוע לצורך למידה, עדכון ומתן שירות מקצועי למטופלים.

תחומי אחריות של קציני המבחן

 • ביצוע חקירה פסיכו-סוציאלית בקטין על-פי טיפול מותנה (אי הגשת תביעה כנגד הקטין מותנית בטיפול) וטיפול בהם לפי צורך.
 • ביצוע חקירה פסיכו-סוציאלית והגשת תסקירים וחוות דעת הכוללים המלצות למשטרה, לפרקליטות, ולבתי המשפט, לגבי קטינים שנפתחו נגדם תיקים פליליים.
 • טיפול בעוברי חוק קטינים על פי צווי בית משפט.
 • חקירה, הכנת תסקיר מעצר, מציאת חלופות, וביצוע פיקוח מעצרים.
 • הגשת תסקיר (חוות דעת המבוססת על בדיקה))ליועץ המשפטי לממשלה לעניין עיכוב הליכים.
 • הכנה ומסירת דוחות ללשכת גיוס על קטינים מועמדים לשירות בטחון.
 • פיתוח, עדכון ויישום תוכניות, מענים וכלים ייחודיים המותאמים לאוכלוסיית היעד, כגון: טיפול קבוצתי בקטינים פוגעים בתחום העבירה: מין, אלימות, סמים, רכוש, נהיגה ללא רישיון ותנועה, והליכים חלופיים. הטיפול הניתן הינו: פרטני, קבוצתי תוך סיוע להורים בייעוץ והכוונה בהתאם לצרכי הקטין, כולל גם השמה במסגרות חוץ ביתיות, מוסדיות ומסגרות יום בקהילה.

דרכי העבודה בשירות המבחן לנוער

 • העבודה בשירות המבחן לנוער נעשית בשלוש יחידות מקצועיות: קלט, מעצרים, טיפול ושיקום.

קלט

 • ביחידת הקלט נקלטים כל הקטינים החשודים בביצוע עבירה ע"י המשטרה. קצין המבחן עורך חקירה פסיכו-סוציאלית להערכת מצב הקטין וצרכיו ובסופה כותב חוות דעת למשטרה או תסקיר לבית המשפט תוך ליווי הקטין במהלך ההליך המשפטי.

מעצרים

 • ביחידת המעצרים מטפלים קציני המבחן בקטינים שנעצרו בגין העבירה בה הם חשודים במסגרת מעצר ימים או הוגשה עבורם בקשה למעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום.
 • החקירה הפסיכו-סוציאלית נעשית בתקופת המעצר ונועדה כדי להעריך את מצב הקטין ולבחון עבורו חלופות מעצר בקהילה ומחוצה לה.
 • כמו כן, קציני המבחן כותבים תסקירי מעצר לביהמ"ש לשם המלצה על חלופות מעצר אפשריות, מפקחים על הקטינים בחלופות המעצר ומלווים אותם בהליכי המעצר והמשפט.

טיפול ושיקום

 • ביחידת הטיפול והשיקום מטופלים הקטינים/ות במסגרת "צווי ביניים", וצווי טיפול סופיים לאחר שנמצאו אשמים בביצוע העבירה ובית המשפט סבר כי יש מקום להתערבות טיפולית.
 • הקטינים המטופלים על-פי צו מחויבים לקבל את הטיפול, כפי שהורה בית המשפט.
 • הטיפול ביחידה זו הוא אינטנסיבי לרוב וכולל פגישות אישיות או קבוצתיות ושילוב בתוכניות במטרה להחזיר את הקטין לתפקוד נורמטיבי ומתאם לקבוצת הגיל.

נושאים וזכויות