הקדמה:

שירות המבחן לנוער הוא שירות סוציאלי, חינוכי, טיפולי – סמכותי במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

 • השירות מאבחן ומטפל בקטינים/ות שהופנו על-ידי המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עבירה פלילית וכן בקטינים שנמצאו אשמים בביצוע עבירה ומטופלים בשירות המבחן על-פי צו בית משפט.
 • הטיפול בקטינים נעשה ע"י קציני המבחן לנוער שהנם עובדים סוציאליים וקיבלו הכשרה ייחודית לאבחון, טיפול ושיקום עוברי חוק, במגוון עבירות.
 • השרות מחולק לחמישה מחוזות גאוגרפיים: חיפה והצפון, ת"א, מרכז, ירושלים, דרום.

פרטים

תחומי עיסוק:
קטינים בהליך הפלילי
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
הנהלת השירות - רח' יד-חרוצים 10, ת"ד 1260, ירושלים מיקוד 91012
טלפון:
02-6708141
02-6708142

תפקיד שירות המבחן לנוער

 • תפקיד שירות המבחן לנוער הוא אבחון וטיפול בקטינים/ות שהופנו על-ידי המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עבירה פלילית וכן בקטינים שנמצאו אשמים בביצוע עבירה ומטופלים בשירות המבחן על-פי צו בית משפט.
 • חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) מהווה את הבסיס החוקי לפעילות המשטרה, בית המשפט לנוער ושירות המבחן לנוער בכל הנוגע לחקירה, לשפיטה ולטיפול בקטינים.
 • התפיסה המקצועית של שירות המבחן לנוער היא כי ההתנהגות עוברת החוק אצל מתבגרים היא תוצר קשיים ומצוקות ברובד האישי, המשפחתי ו/או החברתי. על כן, חובת קציני המבחן לאתר, לאבחן ולסייע לקטינים להתמודד עם בעיותיהם כדי להחזירם לתפקוד תקין תוך דגש על שיקומם.

מטרות השירות

 • מניעת התנהגות מנוגדת לחוק של קטינים/ות.
 • הפחתת והפסקת ההתנהגות המנוגדת לחוק של הקטין וזאת במטרה לחזור ולחזק את תפקודו הנורמטיבי בתחומים השונים, תוך דגש על טיפול ושיקום.
 • סיוע לבתי המשפט לנוער בהתאמת ההחלטות השיפוטיות לקטינים.

אוכלוסיית היעד

 • קטינים/ות בגילאי 12- 18 אשר הופנו ע"י המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עבירה פלילית.
 • קטינים/ות שנמצאו אשמים בביצוע עבירה פלילית ומטופלים בשירות המבחן ע"פ צו בית משפט.

קציני המבחן - אנשי המקצוע בשירות המבחן לנוער

 • הטיפול בקטינים נעשה ע"י קציני המבחן לנוער שהנם עובדים סוציאליים וקיבלו הכשרה ייחודית לאבחון, טיפול ושיקום עוברי חוק, במגוון עבירות.
 • השירות מפעיל מערכי הכשרה והדרכה לעובדים באופן קבוע לצורך למידה, עדכון ומתן שירות מקצועי למטופלים.

תחומי אחריות של קציני המבחן

 • ביצוע חקירה פסיכו-סוציאלית בקטין על-פי טיפול מותנה (אי הגשת תביעה כנגד הקטין מותנית בטיפול) וטיפול בהם לפי צורך.
 • ביצוע חקירה פסיכו-סוציאלית והגשת תסקירים וחוות דעת הכוללים המלצות למשטרה, לפרקליטות, ולבתי המשפט, לגבי קטינים שנפתחו נגדם תיקים פליליים.
 • טיפול בעוברי חוק קטינים על פי צווי בית משפט.
 • חקירה, הכנת תסקיר מעצר, מציאת חלופות, וביצוע פיקוח מעצרים.
 • הגשת תסקיר (חוות דעת המבוססת על בדיקה))ליועץ המשפטי לממשלה לעניין עיכוב הליכים.
 • הכנה ומסירת דוחות ללשכת גיוס על קטינים מועמדים לשירות בטחון.
 • פיתוח, עדכון ויישום תוכניות, מענים וכלים ייחודיים המותאמים לאוכלוסיית היעד, כגון: טיפול קבוצתי בקטינים פוגעים בתחום העבירה: מין, אלימות, סמים, רכוש, נהיגה ללא רישיון ותנועה, והליכים חלופיים. הטיפול הניתן הינו: פרטני, קבוצתי תוך סיוע להורים בייעוץ והכוונה בהתאם לצרכי הקטין, כולל גם השמה במסגרות חוץ ביתיות, מוסדיות ומסגרות יום בקהילה.

דרכי העבודה בשירות המבחן לנוער

 • העבודה בשירות המבחן לנוער נעשית בשלוש יחידות מקצועיות: קלט, מעצרים, טיפול ושיקום.

קלט

 • ביחידת הקלט נקלטים כל הקטינים החשודים בביצוע עבירה ע"י המשטרה. קצין המבחן עורך חקירה פסיכו-סוציאלית להערכת מצב הקטין וצרכיו ובסופה כותב חוות דעת למשטרה ו/או תסקיר לבית המשפט תוך ליווי הקטין במהלך ההליך המשפטי.

מעצרים

 • ביחידת המעצרים מטפלים קציני המבחן בקטינים שנעצרו בגין העבירה בה הם חשודים במסגרת מעצר ימים או הוגשה עבורם בקשה למעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום.
 • החקירה הפסיכו-סוציאלית נעשית בתקופת המעצר ונועדה על מנת להעריך את מצב הקטין ולבחון עבורו חלופות מעצר בקהילה ומחוצה לה.
 • כמו כן, קציני המבחן כותבים תסקירי מעצר לביהמ"ש לשם המלצה על חלופות מעצר אפשריות, מפקחים על הקטינים בחלופות המעצר ומלווים אותם בהליכי המעצר והמשפט.

טיפול ושיקום

 • ביחידת הטיפול והשיקום מטופלים הקטינים/ות במסגרת "צווי ביניים", וצווי טיפול סופיים לאחר שנמצאו אשמים בביצוע העבירה ובית המשפט סבר כי יש מקום להתערבות טיפולית.
 • הקטינים המטופלים על-פי צו מחויבים לקבל את הטיפול, כפי שהורה בית המשפט.
 • הטיפול ביחידה זו הוא אינטנסיבי לרוב וכולל פגישות אישיות או קבוצתיות ושילוב בתוכניות במטרה להחזיר את הקטין לתפקוד נורמטיבי ומתאם לקבוצת הגיל.

נושאים וזכויות