בהרבה מקרים נדרש לאחסן את גופת הנפטר בקירור כמה ימים עד למועד הלוויה
ככלל, השירות ניתן ללא תשלום בבתי החולים ובחברת הקבורה ביום הראשון של האחסון (בסופי שבוע ובחגים למשך יומיים)
כל יום אחסון נוסף בחברת הקבורה (מעבר ליום או ליומיים הראשונים) יחויב ב-460 ₪


פטירה בבית חולים או במוסד שיש בו חדר קירור לשמירת נפטרים

 • במקרים שבהם אדם נפטר בבית חולים או במוסד שיש בו חדר קירור לשמירת נפטרים, שמירת הגופה בקירור בבית החולים או במוסד עד למועד הלוויה היא ללא תשלום.
 • אם הגופה נשמרה במוסד גריאטרי והמשפחה ביקשה לעכב את הקבורה ביותר מ-48 שעות (יומיים) מהשעה שבה מתחילים לעבוד בחברת הקבורה, המשפחה תתחיל לשלם את עלויות שמירת הגופה בקירור במוסד.

פטירה בבית או במוסד ללא חדר קירור לשמירת נפטרים

 • אם הפטירה הייתה בבית או במקום אחר מחוץ לבית החולים והמשפחה מבקשת להעביר את הגופה לשמירה בקירור, המשפחה תישא בעלויות האחסון בקירור באופן הבא:
  • במקרה שגופת הנפטר הועברה לחברת הקבורה בימי חול (א' - ה'), יום הקירור הראשון בחדר קירור של החברה יהיה בחינם וכל יום נוסף יעלה 460 ₪, נכון לינואר 2024 (לפי תעריף א' בתעריפון משרד הבריאות).
  • במקרה שגופת הנפטר הועברה לחברת הקבורה בימים שישי או שבת (או ערב חג וחג), שני ימי הקירור הראשונים בחדר קירור של החברה יהיו בחינם וכל יום נוסף יעלה 460 ₪.
 • אם הפטירה אירעה במוסד גריאטרי או פסיכיאטרי ולא קיים במוסד חדר קירור לשמירת הגופה, היא תועבר לבית חולים ציבורי לשמירה בקירור.
  • המוסד שבו הייתה הפטירה יישא בעלויות ההעברה ושמירת הגופה בקירור.
  • במקרה שהגופה הועברה לבית חולים ציבורי ממוסד גריאטרי והמשפחה ביקשה לעכב את הקבורה ביותר מ-48 שעות (יומיים) משעת התחלת העבודה בחברת הקבורה, המשפחה תתחיל לשלם את עלויות שמירת הגופה בקירור בבית החולים.
 • לפרטים נוספים ראו:

מי זכאי?

 • קרובי הנפטר/ת.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • חברת הקבורה מחויבת כחלק מהשירות להעביר את הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לפני יום הלוויה, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • היישוב שבו הייתה הפטירה והיישוב שבו נמצא בית העלמין נמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקבורה.
  • הובלה בשעות העבודה הרגילות (בימים א-ה בשעות 08:00-16:00, ובימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-16:00) תיעשה ללא תשלום. הובלת גופת הנפטר לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות תהיה גם היא ללא תשלום.
  • הובלה בשעות העבודה הרגילות תיעשה על ידי חברת הקבורה, והובלה שלא בשעות העבודה הרגילות (כולל בשבתות וחגים) מתבצעת באמצעות פנייה למוקד פינוי נפטרים של המשרד לשירותי דת שמספרו *0120 .
  • שימו לב: הביטוח הלאומי לא יחזיר תשלומים לקרובי משפחה שטיפלו בהעברת נפטר לשמירה בקירור באופן פרטי, שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים.
 • למידע נוסף ראו אתר המוסד לביטוח לאומי וחוברת מידע למשפחת הנפטר של חברה קדישא.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים