הקדמה:

הובלת הנפטר היא חלק מהשירות של חברת הקבורה כאשר היא נעשית בתחומי הרשות המקומית בה היא פועלת
החל מאפריל 2017 המוסד לביטוח לאומי חייב לשלם על הובלת הנפטר לקבורה אזרחית אם מתקיימים התנאים לכך
בשאר המקרים נדרש תשלום מהמשפחה כאשר התשלום מפוקח
לחישוב מדוייק מומלץ להפעיל את המחשבון בנושא קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי
שיטת חישוב התשלום מפורטת באתר המוסד לביטוח לאומי


הובלת הנפטר היא חלק מהשירות של חברת הקבורה כאשר היא נעשית בתחומי הרשות המקומית בה היא פועלת, בתנאי שהקבורה נעשית כחלק מההסדר עם המוסד לביטוח לאומי במסגרת מימון שירותי קבורה (דמי קבורה).

 • כאשר ההובלה היא בתשלום חלים עליה מחירי מקסימום כמו שמפורט בהמשך.
 • יש מקרים בהם יהיה צורך בהובלת הנפטר פעמיים:
  • מבית החולים או מקום הפטירה לבית הקברות - לפירוט על האפשרויות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • הובלה לאחסון בקירור עד הקבורה: ממקום פטירתו בבית לחברת הקבורה, או מבית החולים לחברת הקבורה כאשר אין בבית החולים אפשרות לאחסון הנפטר.

מי זכאי?

 • משפחות של נפטרים.

הובלה לשמירה בקירור מחוץ לשעות העבודה הרגילות

 • הובלת גופת הנפטר בשעות העבודה הרגילות (בימים א-ה לאחר השעה 16:00, ובימי ו' וערבי חג לאחר השעה 13:00) תיעשה ללא תשלום, כאשר החל מיום 1.12.2017, הובלת גופת הנפטר לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות תהיה גם היא ללא תשלום.
  • הובלה בשעות העבודה הרגילות תיעשה על ידי חברת הקבורה, והובלה לאחר שעות העבודה הרגילות (כולל בשבתות וחגים) מתבצעת באמצעות פנייה למוקד פינוי נפטרים של המשרד לשירותי דת שמספרו *0120 .
  • שימו לב: הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרובי משפחה שטיפלו בהעברת נפטר לשמירה בקירור באופן פרטי, שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים.

הובלה לקבורה אזרחית

 • החל מיום 5.4.2017 העברת נפטר למקום קבורה בבית עלמין אזרחי תהיה ללא תשלום, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ביישוב הפטירה אין בית עלמין אזרחי.
  2. ביישוב מגוריו של הנפטר אין בית עלמין אזרחי.
  3. המשפחה לא רכשה לנפטר חלקת קבר לאחר הפטירה.
 • אם המשפחה שילמה עבור העברת הנפטר לקבורה בבית עלמין אזרחי, והתקיימו כל התנאים האלה, המשפחה תהיה זכאית לקבל מחברת הקבורה החזר עבור עלות ההעברה לפי תעריף העברת נפטרים.

הובלת הנפטר בתשלום

 • חברת הקבורה אינה מחויבת להעביר נפטרים מחוץ ליישוב שבה היא פועלת, למעט בעניין הובלה לקבורה אזרחית, כאמור לעיל. משהסכימה לבצע את ההובלה הרי היא מחוייבת לתעריפי המוסד לביטוח לאומי.
 • הסדרי התשלום להעברת הנפטר ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחת, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחרת:
  • 373 ₪ עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 11.33 ₪ עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.
 • העברת הנפטר במסלול מיוחד - לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על-פי בקשה של המשפחה. התעריף לסטיות מהמסלול הוא:
  • כשהצוות המלווה קטן ממניין - 927 ₪ בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 464 ₪.
  • כשהצוות המלווה מונה מניין - 1,854 ₪ בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 927 ₪.
 • לחישוב מדוייק מומלץ להפעיל את המחשבון בנושא קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
תעריף ביטוח לאומי להובלת נפטר מבית חולים איכילוב בתל אביב לירושלים היא כ- 996 ₪ (נכון לינואר 2017).
דוגמה
תעריף ביטוח לאומי להובלת נפטר מבית חולים הדסה בירושלים לבית קברות בכפר סבא היא כ- 1,052 ₪ (נכון לינואר 2017).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים