הקדמה:

הובלת הנפטר היא חלק מהשירות של חברת הקבורה כאשר היא נעשית בתחומי הרשות המקומית בה היא פועלת
החל מאפריל 2017 המוסד לביטוח לאומי חייב לשלם על הובלת הנפטר לקבורה אזרחית אם מתקיימים התנאים לכך
בשאר המקרים נדרש תשלום מהמשפחה כאשר התשלום מפוקח
לחישוב מדוייק מומלץ להפעיל את המחשבון בנושא קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי
שיטת חישוב התשלום מפורטת באתר המוסד לביטוח לאומי


הובלת הנפטר היא חלק מהשירות של חברת הקבורה כאשר היא נעשית בתחומי הרשות המקומית בה היא פועלת, בתנאי שהקבורה נעשית כחלק מההסדר עם המוסד לביטוח לאומי במסגרת מימון שירותי קבורה (דמי קבורה).

 • כאשר ההובלה היא בתשלום חלים עליה מחירי מקסימום כמו שמפורט בהמשך.
 • יש מקרים בהם יהיה צורך בהובלת הנפטר פעמיים:
  • מבית החולים או מקום הפטירה לבית הקברות - לפירוט על האפשרויות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • הובלה לאחסון בקירור עד הקבורה: ממקום פטירתו בבית לחברת הקבורה, או מבית החולים לחברת הקבורה כאשר אין בבית החולים אפשרות לאחסון הנפטר.

מי זכאי?

 • משפחות של נפטרים.

הובלה לשמירה בקירור מחוץ לשעות העבודה הרגילות

 • הובלת גופת הנפטר בשעות העבודה הרגילות (בימים א-ה לאחר השעה 16:00, ובימי ו' וערבי חג לאחר השעה 13:00) תיעשה ללא תשלום, כאשר החל מיום 1.12.2017, הובלת גופת הנפטר לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות תהיה גם היא ללא תשלום.
  • הובלה בשעות העבודה הרגילות תיעשה על ידי חברת הקבורה, והובלה לאחר שעות העבודה הרגילות (כולל בשבתות וחגים) מתבצעת באמצעות פנייה למוקד פינוי נפטרים של המשרד לשירותי דת שמספרו *0120 .
  • שימו לב: הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרובי משפחה שטיפלו בהעברת נפטר לשמירה בקירור באופן פרטי, שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים.

הובלה לקבורה אזרחית

 • החל מיום 5.4.2017 העברת נפטר למקום קבורה בבית עלמין אזרחי תהיה ללא תשלום, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ביישוב הפטירה אין בית עלמין אזרחי.
  2. ביישוב מגוריו של הנפטר אין בית עלמין אזרחי.
  3. המשפחה לא רכשה לנפטר חלקת קבר לאחר הפטירה.
 • אם המשפחה שילמה עבור העברת הנפטר לקבורה בבית עלמין אזרחי, והתקיימו כל התנאים האלה, המשפחה תהיה זכאית לקבל מחברת הקבורה החזר עבור עלות ההעברה לפי תעריף העברת נפטרים.

הובלת הנפטר בתשלום

מידע כללי על הובלה בתשלום על ידי חברות קבורה

 • חברות הקבורה אינן מחוייבות להביא לקבורה את מי שאינם רשומים כמתגוררים או שנפטרו בתחום הרשות המקומית בה פועלת חברת הקבורה.
 • אם חברת הקבורה הסכימה להביא נפטר לקבורה, היא אינה רשאית לגבות כל תשלום בגין חלקת הקבר.
 • העברה לקבורה תבוצע לפי תעריפי המוסד לביטוח לאומי.
 • כלל התשלום מחושב לפי סוג הקבורה המבוקשת בהתאם לדתו של הנפטר, מקום הפטירה ומקום הקבורה המבוקש.
 • לחישוב מדוייק מומלץ להפעיל את המחשבון בנושא קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • המחשבון כולל את פרטי הקשר של חברות הקבורה הרלוונטיות לפי דתו של הנפטר ומקום הקבורה המבוקש, וכן את התשלומים שיידרשו בגין העברה וקירור.

הובלה על ידי חברה קדישא

 • הסדרי התשלום להעברת הנפטר ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחת, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחרת:
  • 373 ₪ עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 11.33 ₪ עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.
 • העברת הנפטר במסלול מיוחד - לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על-פי בקשה של המשפחה. התעריף לסטיות מהמסלול הוא:
  • כשהצוות המלווה קטן ממניין - 927 ₪ בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 464 ₪.
  • כשהצוות המלווה מונה מניין - 1,854 ₪ בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 927 ₪.
דוגמה
תעריף ביטוח לאומי להובלת נפטר מבית חולים איכילוב בתל אביב לירושלים היא כ- 996 ₪ (נכון לינואר 2017).
דוגמה
תעריף ביטוח לאומי להובלת נפטר מבית חולים הדסה בירושלים לבית קברות בכפר סבא היא כ- 1,052 ₪ (נכון לינואר 2017).

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים