הקדמה:

הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם הם יחידות באגף האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים.

פרטים

אתר אינטרנט:
 • כל הבקשות לצווי ירושה וקיום צוואה מוגשות ללשכות הרשם לענייני ירושה, פרט לאלו המוגשות לבתי הדין הדתיים.
 • במקרים מסוימים, ניתן צו ירושה או קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה. במקרים אחרים, מועברת הבקשה להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.
 • במערכת המידע המקוון של הרשם לענייני ירושה ניתן לקבל מידע לגבי בקשות שהוגשו ומצבן, צווי ירושה, ותגובת היועץ המשפטי לבקשות בנושאי עיזבון ומעמד אישי.

תפקיד

 • בדיקה אם קיים תיק קודם בעניינו של מנוח ואם הפקיד צוואה.
 • פרסום בציבור של הודעות על הגשת בקשות לצווי ירושה וקיום צוואה.
 • קבלת התנגדויות לבקשות לצווי ירושה או קיום צוואה. (לאחר שהתיק מועבר לבית המשפט, התנגדויות תוגשנה אליו).
 • עריכת צוואות.
 • הפקדת צוואות.

לשכות הרשמים לענייני ירושה

 • לשכות הרשמים לענייני ירושה נמצאות בבאר שבע, חיפה, ירושלים, נצרת עילית ותל אביב.
 • לאיתור כתובות הרשמים במחוזות על פי מקום המגורים - ראו "איתור מחוז מטפל" בצד השמאלי של דף זה.
 • יש לרשום את שם היישוב בו מתגוררים ולבחור בסוג השירות - הרשם לענייני ירושה.

נושאים וזכויות