הקדמה:

סדר דין מקוצר הוא הליך משפטי, שבו ניתן לנקוט רק אם מתקיימים תנאים מסויימים
התנאים הם: התביעה היא על סכום כסף קצוב (ידוע מראש) ויש לתובע ראיה בכתב או חוזה/התחייבות להוכחת החוב
בהליך זה, לנתבע אין זכות אוטומטית להציג את גרסתו, אלא עליו לבקש מבית המשפט רשות להתגונן
הליך זה מתקיים, בין היתר, לאחר שחייב בהוצאה לפועל מגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב


סדר דין מקוצר הוא הליך משפטי שבו מתבררת תביעה על סכום כסף קצוב (ידוע מראש), כאשר לתובע יש ראיה בכתב, המוכיחה את סכום החוב.

  • נתבע שהוגשה נגדו תביעה בסדר דין מקוצר ומעוניין להתגונן בפניה, נדרש להגיש לבית המשפט אליו הוגשה התביעה, בקשה המכונה "בקשת רשות להתגונן".
  • על הנתבע להגיש את הבקשה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה ולצרף אליה תצהיר המפרט את גרסתו.
  • אם בית המשפט יקבל את בקשתו של הנתבע להתגונן, התצהיר שהוגש ישמש ככתב-הגנה והמשך ההליך ייקבע על ידי בית המשפט.
  • אם בית המשפט ידחה את בקשתו של הנתבע להתגונן או אם הנתבע לא יגיש את הבקשה בתוך 30 ימים, התובע יהיה זכאי לקבל פסק דין לטובתו.

חשוב לדעת

  • בקשת רשות להתגונן יכולה להינתן על התביעה כולה או על חלקים ממנה. לדוגמא: נתבע שמודה כי הוא חייב רק חלק מהחוב הנטען.
  • בית המשפט מוסמך לאשר את הבקשה לרשות להתגונן ללא תנאים או בתנאים מסוימים, כגון: הפקדת כספים לקופת בית המשפט, מתן ערובה וכו'.
  • הליך זה, מתקיים, בין היתר, לאחר שחייב בהוצאה לפועל מגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

חקיקה ונהלים