אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

ההליך של תביעה לפי סדר דין מקוצר בוטל, והחל מתאריך 01.01.2021 לא ניתן להגיש תביעה בהליך זה
סדר דין מקוצר היה הליך משפטי, שניתן היה לנקוט בתביעות על סכום כסף קצוב (ידוע מראש) ובתנאי שלתובע היתה ראיה בכתב או חוזה/התחייבות להוכחת החוב
מידע2 = הליך זה התקיים, בין היתר, לאחר שחייב בהוצאה לפועל הגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב


אזהרה
החל מה-01.01.2021 לא ניתן יהיה להגיש תביעה בסדר דין מקוצר
ב-01.01.2021 ייכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. בתקנות אלה בוטל ההליך של סדר דין מקוצר.

סדר דין מקוצר הוא הליך משפטי שבו מתבררת תביעה על סכום כסף קצוב (ידוע מראש), כאשר לתובע יש ראיה בכתב, המוכיחה את סכום החוב.

  • נתבע שהוגשה נגדו תביעה בסדר דין מקוצר ומעוניין להתגונן בפניה, נדרש להגיש לבית המשפט אליו הוגשה התביעה, בקשה המכונה "בקשת רשות להתגונן".
  • על הנתבע להגיש את הבקשה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה ולצרף אליה תצהיר המפרט את גרסתו.
  • אם בית המשפט יקבל את בקשתו של הנתבע להתגונן, התצהיר שהוגש ישמש ככתב-הגנה והמשך ההליך ייקבע על ידי בית המשפט.
  • אם בית המשפט ידחה את בקשתו של הנתבע להתגונן או אם הנתבע לא יגיש את הבקשה בתוך 30 ימים, התובע יהיה זכאי לקבל פסק דין לטובתו.

חשוב לדעת

  • בקשת רשות להתגונן יכולה להינתן על התביעה כולה או על חלקים ממנה. לדוגמא: נתבע שמודה כי הוא חייב רק חלק מהחוב הנטען.
  • בית המשפט מוסמך לאשר את הבקשה לרשות להתגונן ללא תנאים או בתנאים מסוימים, כגון: הפקדת כספים לקופת בית המשפט, מתן ערובה וכו'.
  • הליך זה, מתקיים, בין היתר, לאחר שחייב בהוצאה לפועל מגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

חקיקה ונהלים