נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שהגיעו לגיל 50 ולא מסוגלים לעבוד בגלל הנכות, עשויים לקבל תגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת (תג"מ 2)
התגמול משולם לזכאים בנוסף לתגמול הבסיסי

נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שהפסיקו לעבוד אחרי גיל 50 בגלל הנכות ואין אפשרות לשקם אותם בעבודה מתאימה, עשויים להיות זכאים לתגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת (תג"מ 2) .

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. גילם בין 50 לגיל פרישה.
  2. הם פרשו מעבודתם ולא עובדים בכל עבודה או עסק.
   • אם למרות זאת יש להם הכנסה מעבודה או מעסק, היא לא עולה על 5,571.75 ₪ (שכר המינימום).
  3. ועדה של אגף השיקום קבעה כי לא ניתן לשקם אותם בעבודה שמתאימה להם.
  4. נקבעה להם נכות באחת מהדרגות האלה -
   • 35% לפחות
   • 20% לפחות על פגיעה נפשית או פגיעת ראש
  5. אם הם רווקים, הכנסתם ברוטו מכל מקור שהוא לא עולה על 25,072 ₪ (נכון ל-2024).
  6. אם הם נשואים או הורים לילדים עד גיל 21, הכנסתם ברוטו מכל מקור שהוא לא עולה על 37,608 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
מי שנקבעה להם דרגת נכות של 50% לפחות על פגיעה בגפיים התחתונות, באגן הירכיים או בעמוד השדרה - תיבדק זכאותם לתשלום עקב פרישה מוקדמת בשיעור גבוה יותר.

מי לא זכאי

תגמול מיוחד רמה 2 עקב פרישה

שיעורי התגמול (נכון ל-01.01.2024)
גיל הפרישה גובה התגמול
פרישה בגיל 50–59 4,157.52 ₪
פרישה בגיל 60 3,326.02 ₪
פרישה בגיל 61 2,910.26 ₪
פרישה בגיל 62 2,494.51 ₪
פרישה בגיל 63 1,663.01 ₪
פרישה בגיל 64 831.5 ₪

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחוז השיקום המטפל באמצעות אתר אגף השיקום או פרטי הקשר המפורטים כאן ולהגיש טופס בקשה לתגמול מחיה מיוחד.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • מי שעבדו כעצמאים - אישורים ממס הכנסה וממע"מ על סגירת העסק.
  • מי שעבדו כשכירים - אישור על מועד סיום העבודה ותנאי הפרישה.
  • מי שיש להם הכנסות שלא מעבודה - אישורים על הכנסות אלה.
 • הפונים יתבקשו לחתום על טופס הצהרת הכנסות ועל טופס הסכמה לבדיקה במאגרי המידע של הביטוח הלאומי ושל מס הכנסה.
 • הבקשה תיבחן בוועדות והודעה בכתב על ההחלטה על אישור/ אי אישור הזכאות תישלח לפונים.
 • התגמול המיוחד ישולם לזכאים בנוסף לתגמול הבסיסי.
 • אם תשלום התגמול אושר בסמוך לפרישה ששולמו עליה פיצויים, הזכאות לתגמול תתחיל חודש אחרי מועד קבלת הפיצויים.
 • הארכת הזכאות:
  • עד גיל פרישה ניתן להאריך את הזכאות כל 3 שנים (למי שימשיכו לענות על כל התנאים).
  • אחרי גיל פרישה הזכאות תוארך לצמיתות.

חשוב לדעת

 • למי שמקבלים קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה, סכום הקצבה יופחת מהתגמול המיוחד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים