תוכנית נערות למען נערות נועדה להכשיר בנות 24-17 שחוו מצוקה להיות "מנטוריות" ולסייע בעצמן לנערות במצוקה בעתיד
התוכנית פועלת באוניברסיטת תל אביב, במכללה האקדמית ספיר ובמכון חרוב באוניברסיטה העברית בירושלים
עלות התוכנית היא 250 ₪ בשנה (נכון לשנת 2021)
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

תוכנית "מנטורינג – נערות למען נערות" מכשירה נערות וצעירות שגילן הממוצע 24-17 וחוו קושי ומצוקה בחייהן להיות מנטוריות- מסייעות לנערות במצוקה, מתוך מחשבה כי לנערות שיצאו בעצמן ממצוקה, יש יכולות ייחודיות המאפשרות להן לתפקד כמנטוריות ולסייע לנערות שעודן במצוקה.

 • התוכנית פועלת באוניברסיטת תל אביב, במכללה האקדמית ספיר ובמכון חרוב באוניברסיטה העברית בירושלים, ונמשכת שנת לימודים אקדמית אחת.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • נערות וצעירות בסיכון בגילאי 24-17 יהודיות וערביות, דתיות וחילוניות, עולות חדשות מחבר העמים ומאתיופיה וילידות הארץ, שחוו מצוקות שונות.
דוגמה
נשירה ממסגרות לימודיות, חוויות של אלימות, התעללות נפשית, פיזית או מינית, נערות שעברו אונס, משבר עלייה, חשיפה לחומרים פסיכואקטיביים (כגון סמים), הפרעות אכילה, חווית שכול ועוד.

אופן קבלת השירות

 • ניתן לפנות לתוכנית (עבור שלושת תחומי המיזם) באחת הדרכים הבאות:
 • תוכנית הבוגרות (מיועדת לנערות וצעירות שעברו את תוכנית ההכשרה) - על המעוניינות להצטרף לתוכנית הבוגרות ליצור קשר עם הצוות שליווה אותן בהכשרה כדי להמשיך למסלול הבוגרות.

מרכיבי התוכנית

 • המיזם כולל 3 תחומים: הכשרה, שירות לאומי ובוגרות.

תחום ההכשרה

 • תוכנית ההכשרה מתקיימת לאורך שנת לימוד אקדמית אחת.
 • התוכנית כוללת יום לימודים קבוע אחד בשבוע ביום שלישי, בין השעות 12:30 ל-18:00 בערב.
 • יום הלימודים כולל את המרכיבים הבאים:
  • שיעור עיוני -
   • השיעור עוסק בתכנים ובתחומים הבאים: גיל ההתבגרות, מצבן של נשים בחברה הישראלית, מצבן של נערות בחברה הישראלית ועוד.
   • המשתתפות בשיעורים נחשפות למצבים מקשים בחייהן של נערות ולדרכי התערבות שונות היכולות לסייע להן.
   • השיעור חושף את הנערות והצעירות לתכנים מגוונים המשפיעים על חייהן ועל חיי הנערות להן יסייעו בעתיד.
   • השיעור מועבר על-ידי הרכזת המקצועית של התוכנית, חברת סגל נוספת, שתי מנטוריות ושתי מתנדבות.
  • כיתה חווייתית -
   • הכיתה מהווה מרחב בלתי פורמלי המאפשר, בין השאר: מפגש, שיחה, משחק, קריאה וכן פעילויות נוספות ומשתנות בהתאם לרצונן של המשתתפות כגון ארוחה משותפת, האזנה למוזיקה ועוד.
   • הכיתה החווייתית מאפשרת היכרות בין הנערות לבין עצמן ובינן לבין צוות התוכנית, מהווה זירה למעורבות ויוזמות של הנערות בתוכנית (למשל העברת פעילות) והשלמה לשיעור העיוני.
   • הפעילות בכיתה החווייתית מונחית על-ידי סגל התוכנית, שתי מנטוריות ושתי מתנדבות.
  • קבוצות קטנות -
   • הקבוצות מאפשרות למשתתפות לקחת חלק בקבוצה המתמקדת בהעמקת ההיכרות הבין אישית והקהילתית ובפיתוח מיומנויות של תקשורת בין אישית, רגישות לזולת, מודעות עצמית, מתן וקבלת משוב ועוד.
   • הקבוצות מהוות מפגש אינטימי ונותנות הזדמנות לבחינת המשמעויות האישיות של ההשתייכות לתוכנית ולתפקיד המנטורית.
   • חלק מהמשתתפות בוחרות לשתף את הקבוצה בסיפור חייהן, המנחות מכוונות אותן לזהות בתוך עצמן את כוחותיהן ויכולותיהן.
   • לכל קבוצה שתי מנחות, אחת מהן עובדת סוציאלית והשנייה מנטורית בוגרת התוכנית.
 • הכשרה מעשית -
  • ההכשרה המעשית מתקיימת במקביל למחצית השנייה של שנת הלימודים (ארבע שעות שבועיות במשך ארבעה חודשים).
  • במסגרת ההכשרה המעשית המשתתפות לוקחות חלק במסגרת שירותים לנערות באזור מגוריהן ומושיטות תמיכה ועזרה לנערות.
  • הקשר בהכשרה המעשית מתבצע על בסיס פרטני (מנטורית אחת עם נערה אחת) או קבוצתי (מנטורית אחת המפעילה או מנחה קבוצה).

תחום השירות הלאומי

 • לאחר סיום תוכנית ההכשרה, קיימת אפשרות להשתלב במסלול של השירות הלאומי במסגרת התוכנית למשך שנה.
 • השירות הלאומי מופעל על-ידי עמותת בת עמי ומיועד לנערות שאינן מתגייסות לצה"ל בגילאי 24-17.5.
 • השירות הלאומי הוא בהיקף של שלושים שעות שבועיות במסגרות שונות המסייעות לילדים ונוער.
 • במקביל לעבודה במסגרת השירות הלאומי, הנערות ממשיכות להגיע לאוניברסיטה ולקבל הדרכה והעשרה במשך יום אחד בשבוע, אחר הצהריים.

תחום הבוגרות

 • לאחר סיום תוכניות ההכשרה, ולאחר השירות הלאומי (או השירות הצבאי) הצעירות משתלבות בתוכנית הבוגרות.
 • תוכנית הבוגרות שמה לה למטרה לשלב את הבוגרות ככוח אדם קבוע המקבל שכר במסגרת השירותים הניתנים לנערות במצוקה.
 • רכזת תוכנית הבוגרות נמצאת בקשר אישי עם עם המשתתפות, ונותנת סיוע המותאם לכל אחת מהן על-פי רצונותיה וצרכיה בתחומים שונים כגון דיור, לימודים, תעסוקה, העשרה או הפנייה למסגרות טיפוליות.
 • בוגרות המועסקות כמנטוריות בשכר מבצעות מגוון תפקידים כגון הדרכה, הפעלת קבוצות, חניכה, גישור בין נערות לשירותי טיפול, איתור נערות ועוד.
 • משך עבודת הבוגרות משתנה ומותאם אישית למנטורית ולמסגרת בה היא משתלבת - החל מעשר שעות שבועיות ועד לשלושים שעות שבועיות.

חשוב לדעת

 • משתתפות התוכנית באוניברסיטת תל אביב בגילאי 24-17.5, שלא יכלו להתגייס לצה"ל, יכולות להשתלב בשירות לאומי מטעם עמותת בת עמי (לפרטים נוספים).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות