תושב קבע הוא מעמד שמקבל אדם בישראל שמתגורר בה דרך קבע, ומחזיק ברישיון תושבות קבע ואשרת שהייה קבועה בישראל
כדי שאדם יקבל מעמד של תושב קבע בישראל, עליו לקיים את מרכז חייו בישראל, ולשמור על זיקה נאותה לישראל
ילדים שנולדו לתושב קבע יקבלו גם הם מעמד של תושב קבע

תושב קבע הוא אדם שמתגורר בישראל דרך קבע, מחזיק ברישיון תושבות קבע ובאשרת שהייה קבועה בישראל.

 • כדי שאדם יקבל מעמד של תושב קבע בישראל, עליו לקיים את מרכז חייו בישראל, ולשמור על זיקה נאותה לישראל.
שימו לב
במקרים שונים, בית המשפט קבע שהדברים הבאים יכולים להצביע על שמירה על "זיקה נאותה" למדינת ישראל: כניסות רבות לישראל, שהייה ארוכה בישראל, נכסים בישראל, משפחה וילדים שמתגוררים בישראל, פנקסי חיסונים של הילדים, הילדים למדו בבתי ספר ישראליים, חשבונות שונים (מים, חשמל, ארנונה, סלולר).
 • ילדים שנולדו לתושב קבע, יקבלו גם הם מעמד של תושב קבע.
 • תושב קבע בישראל זכאי לקבל את כל הזכויות שהמדינה מעניקה לאזרחים, אבל הוא לא זכאי :
  • לקבל דרכון ישראלי (במקומו יקבל תעודת מעבר ישראלית).
  • להצביע בבחירות לכנסת.
  • להיבחר לכנסת.
  • להיבחר לרשויות מקומיות (שימו לב: תושב קבע יכול רק להצביע בבחירות לרשויות המקומיות).
  • לעסוק בתפקידים רשמיים שנקבע לגביהם בחוק שהם מיועדים לאזרחים בלבד, למשל: שופטים, קאדים, דיינים, שרים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים