הפורטל מרכז זכויות של בעלי מעמד "תושב קבע" בישראל והליכים הקשורים אליהם ולבני משפחתם

מי זכאי למעמד תושב קבע? כיצד מגישים בקשה להתאזרחות? ואילו חוקים חלים על קטינים? תשובות לשאלות אלו, ושאלות נוספות, מופיעות בפירוט בפורטל. תושבי קבע זכאים לרוב הזכויות המוענקות לאזרחים למעט החזקת דרכון והזכות לבחור ולהיבחר לכנסת. עם זאת, מעמדם כתושבי קבע עשוי להישלל במקרים מסוימים. הפורטל מפרט בין היתר כיצד ניתן לקבל מחדש את מעמד התושבות. הפורטל מפרט את הזכויות וההליכים הקשורים או הנובעים מהמעמד המיוחד של תושבי הקבע, כגון: רישום הילדים במרשם האוכלוסין, התאזרחות ועוד.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים