השירות ניתן לתושבי קבע בישראל שאינם אזרחים, ובמקרים מיוחדים השירות יינתן גם לזרים או לתושבים ארעיים
השירות לא יינתן למי שהוטלו עליו מגבלות בערכאה מוסמכת או לבעלי חוב בהוצאה לפועל
השירות ניתן בנוכחות אישית בלבד, רצוי להזמין תור ללשכה המבוקשת
חיילים בודדים פטורים מתשלום האגרה, למעט עבור תעודת מעבר שאבדה, נגנבה או הושחתה
לפרטים נוספים ראו רשות האוכלוסין וההגירה

תושבי קבע שאינם אזרחים רשאים להוציא תעודת מעבר, במקרים מיוחדים יינתן גם לזרים או לתושבים ארעיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נוכחות אישית בלשכה הינה חובה.
 • השירות ניתן לתושבי קבע בישראל שאינם אזרחים.
 • במקרים חריגים ובאישור מטה, יינתן השירות גם לתושבים ארעיים או לזרים.
 • ניתן להגיש בקשה לתעודת מעבר ראשונה, לחדש תעודת מעבר שפג תוקפה או שדפיה התמלאו ולבקש תעודת מעבר חדשה, בעקבות אובדן, גניבה, השחתה או בלאי של תעודת המעבר הקודמת.

אינם זכאים לשירות

שלבי ההליך

הזמנת תור בלשכה ומילוי טופס בקשה

תשלום אגרה בגין השירות

 • ניתן לשלם באופן מקוון בכרטיס אשראי (סכום האגרה יהיה נמוך מסכום התשלום בלשכה).
 • תוקף תשלום הנחת האינטרנט הוא לשלושה חודשים בלבד. אם חלפו שלושה חודשים ממועד התשלום, יידרש המבקש להשלים את יתרת האגרה לסכום המלא לתשלום.
 • הגשת בקשה לתעודת מעבר בתקופת החורף תהיה גם היא בעלות מופחתת.
 • בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה- באמצעות כרטיס אשראי בלבד ובנוכחות בעל הכרטיס.
 • ניתן לשלם את האגרה גם באמצעות עמדות לקבלת שירותי הממשלה הפזורות ברחבי הארץ.
 • לא יינתן החזר תשלום אם הבקשה נדחית או מבוטלת.
 • לקבלת פטור מתשלום האגרה, במקרים של אבדן התעודה, גניבה או השחתה, יש לפנות למנהל או מנהלת הלשכה של רשות האוכלוסין וההגירה ולהוכיח שלא היתה התרשלות בשמירה על התעודה.
 • חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה (למעט תעודת מעבר שאבדה/נגנבה/הושחתה).
 • מומלץ לעיין בלוח האגרות.

איסוף פרטים בלשכה לצורך תיעוד ביומטרי

 • לצורך קבלת התיעוד הביומטרי יילקחו בלשכה הפרטים הבאים:
  • צילום תווי פנים, סריקת טביעות אצבע ומסירת פרטים אישיים.
  • תתבקש חתימת המבקש על אישור שמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי. ניתן לבקש כי טביעות האצבע לא ישמרו במאגר.
  • אם כבר קיים תיעוד ביומטרי למבקש, יהיה עליו לעבור תהליך אימות זהות (השוואת טביעות אצבע מול טביעות האצבע הקיימות בשבב תעודת הזהות הביומטרית) ולהשלים את תהליך ההנפקה.

מסמכים נדרשים

 • תעודת המעבר הנוכחית במקרה שקיימת.
 • לרישום השמות בלועזית ניתן להציג דרכון זר או תעודת עולה.

מסמכים נוספים למבקשים מעל גיל 18

 • תעודת זהות של המבקשים, במקרה שהם מעל גיל 16, או שהם מתחת לגיל 16 וניתנה להם תעודת זהות.
 • לפני היציאה מהארץ יש להצטייד באשרת כניסה למדינה אליה נוסעים, ולהגיש בקשה לאשרת חוזר שכרוכה בתשלום אגרה נוספת.
 • במקרה של השחתה:
 • במקרה של גניבה: יש להציג אישור על דיווח למשטרה. גניבה מתיק או ממכונית אינה פוטרת מתשלום האגרה המוגדלת.

מסמכים נוספים למבקשים מתחת לגיל 18

 • תעודת זהות של ההורה או ההורים, בה רשומים מבקשי השירות.
 • לילדים עד גיל 6 מומלץ להצטייד בתמונה מודפסת לצורך ביצוע הבקשה העונה על הדרישות הבאות:
  • תמונת דרכון צבעונית, עדכנית וחזותית על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ.
  • לא יתקבלו תמונות באיכות ירודה, תמונות במדים, או תמונות שהודפסו במחשב ביתי.
 • במקרה של תעודה שהושחתה יותר מפעם אחת, תיתכן בקשה להצהרה על סיבת ההשחתה מבית משפט.

חשוב לדעת

 • יש להזמין תור לקבלת שירות זה בלשכת הרשות, מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים