בשנת 2003 הוגשה הצעת חוק שביקשה לקבוע כי כל עובד זר המועסק בתחומי ישראל - יהיה מבוטח בביטוח נפגעי עבודה. ועדת השרים לענייני חקיקה דנה בהצעת החוק והחליטה כי בעניין זה ראוי להמתין עד להסדרתו באמצעות תיקון בתקנות הביטוח הלאומי ולא במסגרת תיקון חקיקה ראשית.

בחלוף שנתיים מאז התקבלה החלטת ועדת השרים ומבלי שתוקנו התקנות כאמור, הושלמו הליכי החקיקה. במסגרת הצעת החוק שנתקבלה בכנסת, תוקנו הוראות חוק הביטוח הלאומי ונוספו אליהן בסעיף 378א' הוראות מפורשות לביטוחם של כלל העובדים המועסקים באזור (במגבלות מסוימות).

משמעותו המרכזית של הסעיף: עובד זר, לרבות עובד פלסטיני, המועסק בישוב ישראלי על ידי מעסיק ישראלי יוכל להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעות לגמלאות נפגעי עבודה, אף אם מעסיקו לא שילם בעדו דמי ביטוח.

פרטים

שם החוק:חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995‏, ‏פרק ט"ז‏, סעיף 378א'
קישור:http://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000016.pdf

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים