דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים בדירתו על-ידי החברה המאכלסת
על הדייר להשתתף באחוז מסוים מעלות התיקון
החברה המאכלסת חייבת להשיב לבקשה לתיקון הליקוי בתוך 30 יום, להתחיל בטיפול בליקוי לא יאוחר מ-60 יום מיום הפנייה, ולסיים בזמן סביר
לא יתוקנו פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר, שנגרם משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על-ידי הדייר מבלי שקיבל מראש ובכתב אישור לביצועו
למידע נוסף ראו מדריך לזכויות הדייר בדיור הציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון


דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים המתגלים בדירתו על-ידי החברה המאכלסת.

מי זכאי?

 • כל דייר בדיור הציבורי שבפריטים בדירתו קיים ליקוי שחובה לתקנו, ולא ניתן לעשות בהם שימוש סביר.

סוגי הליקויים שיש לתקן

 • צנרת מים קרים וחמים.
 • צנרת ביוב (לא כולל סתימות).
 • דוד חימום - חשמל או דוד שמש, כולל קולטים. החברה המאכלסת אינה אחראית על החלפת דוד חשמל בדוד שמש.
 • לוח חשמל.
 • חיווט חשמל.
 • דלת כניסה.
 • חלון חיצוני – נעילה לא תקינה או חלון לא יציב (לא כולל שמשות ולא כולל איטום חלונות).
 • מרצפות פגומות, שבורות, שקועות או חסרות.
 • אריחים בקירות או ברצפת חדרי רחצה ושירותים פגומים או חסרים.
 • איטום סדקים ומרווחים בין כיור מטבח לשיש, בין החרסינה לבין משטח השיש או מרצפות.
 • איטום סדקים ותיקונם בגג ובקירות.
 • פגמים ביציבות מעקות, סורגים מסתורי כביסה, מחיצות ודלתות פנימיות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל החברות המאכלסות בבקשה לביצוע התיקון.
 • לפרטי יצירת קשר עם החברות המאכלסות, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • על החברה המאכלסת לענות לבקשה של הדייר בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.
 • לפני ביצוע התיקון החברה תפרט לדייר לגבי:
  • סוג הליקויים
  • עלות תיקונם
  • שיעור ההשתתפות העצמית של הדייר (באחוזים)
  • סכום ההשתתפות העצמית שעל הדייר לשלם
 • על החברה המאכלסת להתחיל בתיקון הפריטים החייבים בתיקון, ולא יאוחר מ-60 יום ממועד הדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן עליה לסיים את התיקון במהלך זמן סביר, זאת בתנאי ששוכר הדירה שילם את סכום ההשתתפות העצמית שנקבע לגבי אותו תיקון.
 • החברה המאכלסת לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר או נובע משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מהחברה לביצועו.

השתתפות עצמית של הדייר במימון התיקונים

 • הדייר חייב להשתתף במימון התיקונים בדירתו באופן הבא:
  • קצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי - מי שמתקיים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי ישתתף ב-5% מעלות התיקון.
  • שוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי - מי ששוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתף ב-25% מעלות התיקון (בהתקנת דודי שמש – 10%).
  • כל שוכר אחר - כל שוכר אחר ישתתף ב-10% מעלות התיקון.
 • עלות התיקונים המירבית לכל פריט (שממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות, וניתן לקבל את הפרטים מהחברות המאכלסות.

פנייה לוועדת חריגים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים