תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעת שהועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%
ניתן להחיל את תקנה 12 הנ"ל, על מכלול הנכויות שהוכרו לנכה ולא רק על הנכות הנפשית

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל-אביב
שם התיק:ע"ו 32608-03-11
תאריך:29/05/2011
קישור:פסק הדין באתר נבו

תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעת שהועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%.

  • בית המשפט קבע כי תכליתה של תקנה זו, להוסיף אחוזי נכות על שיעור הנכות שנקבע בשל מצבו הכללי של הנכה. המצב הכללי כולל גם נכויות רפואיות וגם נכויות נפשיות.
  • המערערת הינה ניצולת שואה אשר הגישה בקשה להכרה בהחמרת מצבה הבריאותי לפי תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות).
  • בית המשפט קבע כי הדיון בעניינה של המערערת יוחזר ל וועדה הרפואית העליונה, והנחה את הועדה להתייחס להחמרה שחלה במצבה של המערערת, ולהחיל את תקנה 12 על מכלול נכויותיה ולא על הנכות הנפשית בלבד.

משמעות


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אהוד מוזס מועידת התביעות