הקדמה:

תכנית אשת חיל נועדה לסייע בשילובן בעבודה של נשים מחברות מסורתיות, המרוחקות מעולם התעסוקה


פרטים

יישוב:
כל הארץ
טלפון:
2119*
זמין בשפות:
עברית, ערבית, אמהרית, רוסית
עלות:
ללא תשלום
תחום משני:

תכנית "אשת חיל" פועלת בעשרות יישובים יהודיים וערביים ברחבי הארץ, במטרה לסייע בשילובן בשוק העבודה של נשים שאינן עובדות מחברות מסורתיות.

  • ייחודה של התכנית בראייה הכוללת של הנשים וההתייחסות להשלכות של השתלבותן בתעסוקה על כלל תחומי חייהן - המשפחתיים, הקהילתיים והחברתיים.
  • התכנית כוללת הכשרות מקצועיות, סדנאות הכנה להשתלבות בשוק העבודה, סיוע בחיפוש עבודה וכפיתוח קבוצות מנהיגות תעסוקתית מקרב המשתתפות. הפעילות משלבת בין עבודה קבוצתית ועבודה פרטנית.

העקרונות המרכזיים בתכנית

  • שילוב בעבודה באמצעות תהליך רב שלבי וארוך טווח.
  • ליווי אישי ומתמשך בכל שלבי התכנית.
  • ראייה מערכתית של המשתתפות כחלק ממשפחה, קהילה ותרבות.
  • פיתוח שיתופי פעולה ארציים ומקומיים.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

חשוב לדעת

  • פתיחת הכיתות ביישובים מותנית במספר מינימלי של משתתפות.

הרחבות ופרסומים