התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38 נחלקת לשני סוגים: חיזוק ועיבוי נגד רעידות אדמה והריסה ובנייה מחדש
בשני המקרים הדיירים מקבלים דירה משופרת לאחר ביצוע העבודות
בית המשפט או המפקח על המקרקעין יכול לכפות על דייר שמתנגד לתמ"א 38 להסכים, או להסמיך מישהו שיחתום במקומו

תמ"א 38 - חיזוק ועיבוי

  • במסגרת תמ"א 38/1 (חיזוק ועיבוי) מתבצעות עבודות חיזוק במבנה.
  • הדיירים מקבלים שיפוץ וחיזוק של הבניין, והרחבת הדירות הקיימות בהתאם לתנאים שסוכמו עם היזם.
  • היזם מקבל בתמורה את הזכות לבנות קומות חדשות על גג הבניין הקיים.
  • לצורך ביצוע התוכנית נדרש רוב של 66% מבעלי הדירות.
  • אם קיימים מתנגדים לתוכנית לאחר שהתקבל רוב של 66%, המפקח על המקרקעין או בית המשפט יכול לחייב אותם להסכים או להסמיך אדם אחר לחתום במקומם על התוכנית.

תמ"א 38 - הריסה ובנייה מחדש

  • תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2) היא תוכנית מתאר ארצית להריסת ובניית בניינים חדשים במקום.
  • בתמ"א 38/2, נחתמת עסקה בין היזם לבעלי דירות בבניין ישן.
  • במסגרת העסקה מעבירים בעלי הדירות ליזם את זכויות הבנייה במגרש ובבניין לשם הריסתו ובניית בניין חדש, שבו יהיו זכאים לדירה חדשה ומשופרת בתנאים שהוסכמו.
  • בניגוד לתוכניות פינוי-בינוי של מתחמי בניינים, אין צורך בשינוי תב"ע והוועדה המקומית מוסמכת לאשר את התוכנית. זה מקצר את משך הפרויקט, בהשוואה לפינוי-בינוי.
  • בית המשפט או המפקח על המקרקעין יכול להורות על קיום הפרויקט, גם אם יש התנגדות, כל עוד יש הסכמה של שני שלישים מבעלי הדירות - כאשר מדובר בבניין שיש בו לפחות 4 דירות ויותר מ-2 בעלי דירות.

זכויות דיירים

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים