אם אתם מתגוררים בבניין שעתיד לעבור התחדשות עירונית, אתם זכאים להטבות שונות
הזכויות ניתנות בהתאם למצבכם, למשל לאזרחים ותיקים ולדיירי דיור ציבורי יש זכויות ייחודית
למידע נוסף ראו ברשות להתחדשות עירונית

איך אדע מה מציעים לי תמורת דירתי?

 • בטרם החתמת הדיירים על עסקת הפינוי-בינוי, מחויב היזם לכנס אסיפה של בעלי הדירות ולמסור להם מסמך עם עיקרי הצעתו.
 • המסמך שהיזם מחויב למסור לדיירים שבועיים לפחות לפני חתימת העסקה יכלול מידע על העסקה, על היזם, התחייבויות היזם בעסקה, עלויות עתידיות צפויות, מועד תפוגת ההצעה ועוד.
 • התמורות לדירה משתנות בהתאם לסוג הפרויקט (פינוי-בינוי או תמ"א 38) וכן בהתאם למדיניות העירונית.

הציעו לי תמורה נמוכה לטעמי, מה עליי לעשות?

 • אם התמורות המוצעות נמוכות מדי לטעמכם, מומלץ לנהל משא ומתן מול היזם ואף לפנות ליזמים אחרים. ניתן גם לבקש מימון לשמאי עצמאי מטעם הדיירים.
 • דיירים המתלבטים לגבי עסקות פינוי-בינוי, רשאים לפנות אל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בבקשה למנות ולקבל חוות דעת של שמאי פינוי ובינוי.
 • תפקיד השמאי הוא לבחון עסקה שהציע יזם לבעלי דירות, ולקבוע אם היא כדאית עבור בעלי הדירות. אם לא, מה יידרש כדי להפוך אותה לכלכלית.

כיצד אוכל להשפיע על תוכנית התחדשות עירונית?

 • בהתחדשות עירונית משתפים את הציבור באמצעות יועץ חברתי. היועץ מכין דו"ח שנועד לאסוף מידע חברתי וקהילתי. לעיון במדריך של הרשות להתחדשות עירונית להכנת דו"ח חברתי - לחצו כאן.
 • היועץ החברתי נמצא בקשר עם הדיירים והסביבה החברתית, ולוקח בחשבון את כל האינטרסים של התושבים.
 • היועץ החברתי מתפקד כמגשר בין היזם, הרשויות והדיירים, ומשמיע את קולם של הדיירים בהליך התכנון.

האם אצטרך לשלם מס?

האם אקבל הנחה בארנונה?

 • בעסקת פינוי-בינוי, דייר שחוזר לדירה עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה לתקופה של עד 5 שנים מהיום שבו חזר להתגורר בדירה המחודשת.
 • ההנחה ניתנת אם הדייר החזיק בדירה לפחות 3 שנים לפני שנהרסה, וההכנסה הממוצעת שלו עומדת בתנאים שנקבעו.
 • ההנחה תינתן עבור החלק של ההשבחה. כלומר, הדייר ישלם את אותה הארנונה ששילם קודם לכן, אבל ההנחה תהיה על התוספת בארנונה שנוצרה כתוצאה מהגדלת שטח הדירה.
 • לפרטים נוספים ראו הנחה בארנונה על דירת תמורה (חדשה) בפרויקט פינוי ובינוי.

מהן זכויותיי כאזרח ותיק?

האם אתם מתמודדים עם מוגבלות?

 • בתמ"א ללא הריסה, אם אתם מוגדרים כחולה מרותק בית היזם מחויב להציע לכם מגורים חלופיים למשך תקופת העבודה, ולבצע את ההתאמות הנדרשות במגורים על חשבונו.
 • בפינוי בינוי או בתמ"א הריסה, אתם זכאים כאנשים עם מוגבלות למגורים חלופיים למשך תקופת העבודה עם התאמות שיבוצעו על חשבון היזם, וכן התאמות במגורים החדשים שייעשו על חשבון היזם.

האם אתם דיירים בדיור הציבורי?

 • במקרה של דיירים בדיור הציבורי, החברה המשכנת היא החותמת עם היזם על ההתקשרות בפרויקט, ולא הדיירים עצמם.
 • בפרויקט תמ"א ללא הריסה, אתם עשויים להיות זכאים לדיור חלופי במקרים חריגים.
 • בעסקת פינוי-בינוי, אתם זכאים לדיור חלופי במהלך הבנייה, אך יש לכם אפשרות לבחור שלא להיות חלק בעסקה.
 • תשלומי שכר הדירה וגם ועד הבית יישארו באותו סכום כפי שהיו לפני תהליך ההתחדשות, כל עוד הדירה לא חורגת מגודל מסוים עבור מספר נפשות המתגוררות בדירה.
 • אם לפני ההתקשרות בעסקת פינוי-בינוי הגשתם בקשה לרכוש את הדירה וביצעתם שמאות, אתם עשויים להיות זכאים לרכוש את הדירה במחיר השמאות הקודם, ולא במחיר השמאות לאחר ביצוע העבודות.
 • לפרטים נוספים ראו זכותון דיירי דיור ציבורי בהתחדשות עירונית.

האם התוכנית להתחדשות עירונית פוגעת בזכויותיי?

 • אם מדובר בפינוי-בינוי, בעל דירה יכול לסרב לעסקה מטעמים מוצדקים. סירוב מטעמים לא מוצדקים עלול לגרור תביעה לפיצוי נגד הדייר המתנגד.
 • בנוסף, תוכנית פינוי-בינוי מופקדת לאישור בוועדה לתכנון ובנייה, וכל מי שרואה את עצמו נפגע מהתוכנית יכול להגיש התנגדות לתוכנית הבנייה, גם אם הוא לא מתגורר במתחם שעומד לפינוי-בינוי.
 • אם מדובר בתמ"א, כולל תמ"א להריסה, בעל דירה יכול להתנגד, אבל המפקח על הבתים המשותפים או בית המשפט עשויים לחייב אותו להסכים לעסקה.
 • בין אם אתם מסרבים לעסקה ובין אם אתם בעלי הדירות המבקשים להוציא לפועל את העסקה, מדובר בסוגייה מורכבת ורצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.
שימו לב
אם הפרויקט כבר עבר אישור ועדה מחוזית והמתחם הוכרז כמתחם לפינוי-בינוי, ניתן לפעול מול הסרבן בתביעה לבית המשפט לתשלום פיצויים

ממי אוכל לבקש עזרה או לברר תלונה בנוגע להליך?

 • ניתן לפנות לממונה על פניות הדיירים ברשות להתחדשות עירונית. להגשת פנייה מקוונת - לחצו כאן.
 • הממונה על פניות דיירים תוכל לדון בנושאים הבאים:
  1. מינהלות עירוניות, התנהגות יזמים, התנהגות דיירים אחרים, כולל טענות להפעלת לחץ בלתי סביר על דייר כדי שייתן את הסכמתו להצטרף לפרויקט.
  2. התנהגות של מארגנים שלא בהתאם להוראות החוק, כגון: מארגן שהפר את חובת ההגינות ולא פעל לטובת בעלי הדירות בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, או שלא מסר את כל המידע שיש בידיו בעניין מהותי הנוגע לעסקת הפינוי ובינוי או לעסקה לפי תוכנית החיזוק.
  3. תוקף הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית – באפשרות בעל דירה לפנות לממונה לשם קבלת אישור שלפיו פקע הסכם ארגון של אי-עמידה בהוראות חוק התחדשות עירונית.
  4. בטלוּת עסקת פינוי ובינוי – בעל דירה שחתם על עסקת פינוי ובינוי בשפה שאינה ידועה לו ומבלי שהיזם או מי מטעמו הסביר לו את עיקרי העסקה בשפה הידועה לו, יכול לפנות לממונה לשם קבלת החלטה שלפיה העסקה בטלה בנסיבות הללו.
ראו גם

גורמים מסייעים