הקדמה:

"תמיכה ביתית" הוא פיתרון קצר-מועד המוצע על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, המיועד לילדים ובני-נוער שמשפחתם נמצאת במצב משבר
במסגרת התמיכה הביתית, הילדים שוהים מספר שעות בכל יום בביתה של משפחה קולטת (לאחר סיום יום הלימודים) וחוזרים לישון בביתם
השהייה במשפחה הקולטת מוגבלת לתקופה של שישה חודשים, אך במקרים מסוימים ניתן להאריך את תקופת השהייה
על הוריי הילד השוהה במסגרת התמיכה הביתית לשאת בתשלום חודשי לרשות המקומית, כהשתתפות עצמית (פירוט בהמשך)
למידע נוסף ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי


המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, מפעילות שירות המכונה "תמיכה ביתית" (בעבר כונה "אומנה יומית") - מסגרת משפחתית זמנית ומשלימה לילדים ובני-נוער שהם או הוריהם נמצאים במצבי משבר.

 • ילד ישהה אצל משפחה קולטת במסגרת התמיכה הביתית למספר שעות בכל יום (לאחר סיום יום הלימודים/מסגרת חינוכית כלשהי) ובערב יחזור לישון בביתו.
 • ככלל, השהייה אצל משפחה קולטת היא לתקופה של עד שישה חודשים ובתקופה זו יינתן מענה לצרכיו הבסיסיים של הילד והוא ישהה באוירה משפחתית תומכת ועשירה בגירויים.
 • מטרת התמיכה הביתית, בין השאר, היא להקל על מצבו הרגשי של הילד ושל הוריו ולשפר את היחסים ביניהם.
 • הורה לילד ששולב במסגרת של תמיכה ביתית אצל משפחה קולטת, נדרש לשאת בתשלום חודשי כהשתתפות עצמית שנע בין כ-2,500-250 ש"ח לחודש (נקבע לפי ההכנסות) אותו יש לשלם לרשות המקומית.
שימו לב
 • שהיית ילד בתמיכה ביתית אצל משפחה קולטת מהווה פיתרון קצר-מועד במצבי משבר.
 • במקרים מורכבים יותר או מתמשכים, קיימות מסגרות חוץ-ביתיות אשר יכולות לתת פיתרון, כגון: משפחות אומנה או פנימיות.

מי זכאי?

 • שהיית ילד בתמיכה ביתית אצל משפחה קולטת תתאפשר כאשר הילד (מגיל לידה ועד גיל 18) או ההורה נמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • ההורה מתקשה בטיפול בילד וכתוצאה מכך נוצר סיכון לשלומו הנפשי או הגופני של הילד.
  • קיימות נסיבות הקשורות בילד, אשר מקשות על ההורה להתייחס אליו ולילדיו האחרים באופן הולם.
  • קיים משבר במשפחה, כגון: אשפוז ההורה, סכסוך חריף בין ההורים או פירוד זמני.
  • ההורה חולה במחלה קשה או מוגבל מבחינה שכלית ומתקשה בתקופה מסוימת לתפקד עקב מצב חדש, כגון: תינוק חדש במשפחה.
  • כאשר מדובר בילד בגיל הרך הזקוק להתייחסות אינדבידואלית וההורה לא יכול להעניק אותה.
  • במקרה שבו ילד חוזר לבית הוריו לאחר ששהה במסגרת חוץ-ביתית, כגון: אומנה או פנימייה.
  • כאשר קיים קושי לשלב את הילד במסגרת קבוצתית, כגון: מעון יום או מועדונית.

המענים הניתנים במסגרת התמיכה הביתית

 • על המשפחה הקולטת לספק לילד השוהה אצלה, בין היתר, את התנאים והצרכים הבאים:
  • ארוחות - מספר הארוחות והיקפן ייקבע לפי מספר השעות שהילד ישהה במשפחה הקולטת (בוקר, צוהריים או ערב).
  • מנוחה - לאפשר לילד מנוחה בתנאים נאותים בהתאם לגילו ובהתאם למספר השעות בהן ישהה במשפחה הקולטת.
  • לילד בגיל בית-ספר- עידוד עיסוק בפעילות העשרתית ויצירתית בהתאם ליכולותיו ולהכין מקום מתאים להכנת שעורים ולעזור בהכנתם, לפי הצורך.
  • לילד בגיל הרך - רצוי לספק גירויים בתחום הדיבור, המשחק ופעילות העשרתית בהתאם לגילו.
שימו לב
 • ככלל, ילד ישהה במשפחה הקולטת בין 8-3 שעות בכל יום בימים א'-ה' לאחר יום הלימודים/מסגרת חינוכית.
 • בלילות ובסופי השבוע, ככלל, הילד ישהה בביתו, עם הוריו.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע נוסף על מסגרת התמיכה הביתית ובירור האם מופעלת מסגרת זו באיזור המגורים, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית (בעמוד שיפתח יש ללחוץ על התיבה "איך לממש את השירות" ולאחר מכן להקליד את ישוב המגורים).
שימו לב
 • הורה שילדו שוהה בתמיכה ביתית אצל משפחה קולטת, נדרש לשאת בתשלום חודשי (השתתפות עצמית) אותו יש לשלם לרשות המקומית.
 • סכום התשלום החודשי (נכון לשנת 2020) נע בין כ-2,500-250 ש"ח והוא נקבע בהתאם להכנסות המשפחה, לפי דרגות קבועות מראש.

חשוב לדעת

 • ילד ישהה אצל משפחה קולטת במסגרת תמיכה ביתית לתקופה של עד שישה חודשים. במקרים מסוימים, בהתאם לנסיבות ושיקול דעת המחלקה לשירותים חברתיים, תוארך תקופת השהייה.
 • במשפחה קולטת אחת, לא יכולים לשהות יותר מ-5 ילדים (במסגרת תמיכה ביתית).
 • המשפחה הקולטת זכאית מהרשות המקומית לתשלום "דמי החזקה" עבור התמיכה הביתית שהיא מספקת. למידע נוסף, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים