"תמיכה ביתית" - פיתרון קצר מועד שמיועד לילדים ובני-נוער שמשפחתם נמצאת במצב משבר
במסגרת זו הילדים שוהים מספר שעות בכל יום בביתה של משפחה קולטת (בסיום יום הלימודים) וחוזרים לישון בביתם
השהייה במשפחה הקולטת מוגבלת לתקופה של שישה חודשים, אך במקרים מסוימים ניתן להאריך את התקופה
על הוריי הילד ששוהה במסגרת לשאת בתשלום חודשי לרשות המקומית, כהשתתפות עצמית (פירוט בהמשך)
למידע רשמי ראו אתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה


המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מפעילות שירות של "תמיכה ביתית" (בעבר כונה "אומנה יומית") - מסגרת משפחתית זמנית ומשלימה לילדים ובני-נוער שהם או הוריהם נמצאים במצבי משבר.

 • ילד ישהה אצל משפחה קולטת במסגרת התמיכה הביתית למספר שעות בכל יום (לאחר סיום יום הלימודים/מסגרת חינוכית כלשהי) ובערב יחזור לישון בביתו.
 • ככלל, השהייה אצל משפחה קולטת היא לתקופה של עד שישה חודשים ובתקופה זו יינתן מענה לצרכיו הבסיסיים של הילד והוא ישהה באווירה משפחתית תומכת ועשירה בגירויים.
 • מטרת התמיכה הביתית, בין השאר, היא להקל על מצבו הרגשי של הילד ושל הוריו ולשפר את היחסים ביניהם.
 • הורה לילד ששולב במסגרת של תמיכה ביתית, נדרש לשאת בתשלום חודשי לרשות המקומית, כהשתתפות עצמית (פירוט בהמשך).
שימו לב
 • שהיית ילד בתמיכה ביתית אצל משפחה קולטת היא פיתרון קצר-מועד במצבי משבר.
 • במקרים מורכבים יותר או מתמשכים, קיימות מסגרות חוץ-ביתיות שיכולות לתת פיתרון, כגון: משפחות אומנה או פנימיות.

מי זכאי?

 • שהיית ילד בתמיכה ביתית אצל משפחה קולטת תתאפשר כאשר הילד (מגיל לידה ועד גיל 18) או ההורה נמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • ההורה מתקשה בטיפול בילד ונוצר סיכון לשלומו הנפשי או הגופני של הילד.
  • קיימות נסיבות שקשורות בילד, שמקשות על ההורה להתייחס אליו ולילדיו האחרים באופן הולם.
  • קיים משבר במשפחה, כגון: אשפוז ההורה, סכסוך חריף בין ההורים או פירוד זמני.
  • ההורה חולה במחלה קשה או מוגבל מבחינה שכלית ומתקשה בתקופה מסוימת לתפקד עקב מצב חדש, כגון: תינוק חדש במשפחה.
  • כשמדובר בילד בגיל הרך שזקוק להתייחסות אינדבידואלית וההורה לא יכול להעניק אותה.
  • במקרה שבו ילד חוזר לבית הוריו לאחר ששהה במסגרת חוץ-ביתית, כגון: אומנה או פנימייה.
  • כשקיים קושי לשלב את הילד במסגרת קבוצתית, כגון: מעון יום או מועדונית.

המענים הניתנים במסגרת התמיכה הביתית

 • על המשפחה הקולטת לספק לילד ששוהה אצלה, בין היתר, את התנאים והצרכים הבאים:
  • ארוחות - מספר הארוחות והיקפן ייקבע לפי מספר השעות שהילד ישהה במשפחה הקולטת (בוקר, צוהריים או ערב).
  • מנוחה - לאפשר לילד מנוחה בתנאים נאותים בהתאם לגילו ובהתאם למספר השעות בהן ישהה במשפחה הקולטת.
  • לילד בגיל בית-ספר - עידוד עיסוק בפעילות העשרתית ויצירתית בהתאם ליכולותיו ולהכין מקום מתאים להכנת שעורים ולעזור בהכנתם, לפי הצורך.
  • לילד בגיל הרך - רצוי לספק גירויים בתחום הדיבור, המשחק ופעילות העשרתית בהתאם לגילו.
שימו לב
 • ככלל, ילד ישהה במשפחה הקולטת בין 8-3 שעות בכל יום בימים א'-ה' לאחר יום הלימודים/מסגרת חינוכית.
 • בלילות ובסופי השבוע, ככלל, הילד ישהה בביתו, עם הוריו.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע נוסף על מסגרת התמיכה הביתית ובירור האם המסגרת מופעלת באיזור המגורים, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית (בעמוד שיפתח יש ללחוץ על התיבה "איך לממש את השירות" ולאחר מכן להקליד את ישוב המגורים).
שימו לב
 • הורה שילדו שוהה בתמיכה ביתית אצל משפחה קולטת, נדרש לשאת בתשלום חודשי (השתתפות עצמית) שאותו יש לשלם לרשות המקומית.
 • סכום התשלום החודשי (נכון ל-2022) נע בין כ-1,448-124 ₪ והוא נקבע בהתאם להכנסות המשפחה, לפי דרגות קבועות מראש.

חשוב לדעת

 • ילד ישהה אצל משפחה קולטת במסגרת תמיכה ביתית לתקופה של עד שישה חודשים. במקרים מסוימים, בהתאם לנסיבות ושיקול דעת המחלקה לשירותים חברתיים, תוארך תקופת השהייה.
 • במשפחה קולטת אחת, לא יכולים לשהות יותר מ-5 ילדים (במסגרת תמיכה ביתית).
 • המשפחה הקולטת זכאית מהרשות המקומית לתשלום "דמי החזקה" עבור התמיכה הביתית שהיא מספקת. למידע נוסף, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים