בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי מנהל מקרקעי ישראל רשאי להעניק יתרון ליוצאי צבא וכוחות הביטחון על פני מי שלא שירתו שירות ביטחון במכרזים להקצאת מגרשים לבנייה
החלטה על מתן יתרון לחיילים משוחררים ויוצאי כוחות הביטחון על פני צעירים שלא שירתו שירות ביטחון במכרז להגרלת מגרשים לבנייה לצרכי דיור, הינה מידתית ועולה בקנה אחד עם עקרון הצדק החלוקתי
העובדה שחוק קליטת חיילים משוחררים מעניק כבר הטבות ליוצאי צבא אינה אומרת שהם אינם זכאים להטבה אחרת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לעניינים מנהליים נצרת
שם התיק:201-09
תאריך:20.12.2009
קישור:לקריאת פסק הדין

כמה מתושבי כפר קמא, יחד עם מרכז עדאלה לזכויות המיעוט הערבי בישראל עתרו לבית המשפט בדרישה להורות למנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון לשנות תנאיו של מכרז להקצאת 18 מגרשים לבנייה עצמית בכפר קמא, כך שיבוטל התנאי הקובע עדיפות למחוסרי דיור ששירתו בכוחות הבטחון על פני מחוסרי דיור שלא שירתו.

העותרים המתגוררים בכפר קמא קיבלו פטור משירות צבאי על רקע סיבות דתיות. לטענתם, שיטת ההקצאה שלפיה ניתנת עדיפות למחוסרי דיור אשר שירתו בכוחות הבטחון הפכה את קריטריון השירות הצבאי במכרז זה לתנאי סף לזכייה במכרז, בעיקר בשל העובדה שמספרם של הנרשמים למכרז ששירתו בכוחות הבטחון עולה על מספר המגרשים המוצעים.

בנוסף, טענו העותרים כי התנאים שנקבעו במכרז להקצאת מגרשים מפלים אותם, פוגעים בזכותם האלמנטרית לדיור, נוגדים את עיקרון הצדק החלוקתי ומצביעים על כשל חמור אצל מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, המופקדים על ניהול וחלוקה תקינים של הקרקע על בסיס שיוויוני. הם הוסיפו כי חוק קליטת חיילים משוחררים מעניק זכויות דיור למשוחררים ועל כן כל הטבה אחרת מעבר לקבוע בחוק זה הינה בלתי מידתית.

השופטת דחתה את טענות העותרים מהטעמים הבאים:

  • על פי חוק, מנהל מקרקעי ישראל רשאי להקצות מגרשים למגורים למשרתי כוחות הביטחון ביישובי המיעוטים אפילו ללא מכרז כלל.
  • השופטת טענה כי חיילים משוחררים, אשר השקיעו מאמצים פיזיים ונפשיים בתרומתם להגנת המדינה המספקת את אותם משאבי סיוע מדוברים באופן צודק, זכאים להטבות מסוגים שונים. בין הטבות אלה: מתן סיכויי זכייה גבוהים יותר במכרז שעניינו סוציאלי, כמטרת החקיקה המכוונת לחלוקת משאבי הקרקע לצרכים סוציאלים לתושביה כגון צרכי דיור. לפיכך, שיטת ההקצאה שנקבעה במכרז אינה נוגדת את עקרונות הצדק החלוקתי, אלא אף מביאה אותם לידי ביטוי נכון וצודק.
  • חוק קליטת חיילים משוחררים אינו שולל מחיילים משוחררים הטבות נוספות לאלה הניתנות להם על-פי חוק. העובדה שקיבלו הטבה מסוימת אינה אומרת שהם אינם זכאים להטבה אחרת.
  • החלטת מנהל מקרקעי ישראל ליצור עבור משרתי כוחות הבטחון מהמגזר הצ'רקסי עדיפות בהגרלת מגרשים, מתוך רצון להיטיב עמם בשל היותם מקיימים את חובת השירות הצבאי ולקדמם, איננה פסולה ואיננה נחשבת לבלתי מידתית.

העתירה נדחתה והעותרים חויבו לשלם את הוצאותיהם המשפטיות של המשיבים לעתירה.

משמעות

  • תנאי במכרז והגרלת דיור המקנֵה עדיפות למשרתי כוחות הבטחון אינו מפלה, בלתי מידתי או בלתי צודק.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

חשוב לדעת

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.