תעודה ציבורית היא תעודה שנערכה על-ידי גוף ציבורי, כגון: מדינת ישראל או מדינה ריבונית זרה, משרדי ממשלה, רשות מקומית, בית משפט, עובד מדינה וכיו"ב
ניתן להגיש תעודה ציבורית לבית המשפט או לגופים אחרים, והיא נחשבת כראייה לכך שמה שכתוב בה הוא נכון
למידע נוסף ראו סעיף 29 לפקודת הראיות תשל"א-1971

תעודה ציבורית הינה תעודה שנערכה על-ידי גוף ציבורי, כגון: מדינת ישראל או מדינה ריבונית זרה, משרדי ממשלה, רשות מקומית, בית משפט, עובד מדינה וכיו"ב.

 • ניתן להגיש תעודה ציבורית לבית המשפט או לגופים אחרים, והיא נחשבת כראייה לכך שמה שכתוב בה הוא נכון.
דוגמה
דוגמאות לתעודות ציבוריות
 • תעודת לידה, יכולה לשמש ראייה לכך שאדם מסוים נולד בתאריך מסוים במקום מסוים
 • תעודת נישואין יכולה לשמש ראייה לכך ששני אנשים הם נשואים או שהתחתנו בתאריך מסוים
 • תעודת פטירה יכולה לשמש ראיה לכך שאדם מסוים נפטר בתאריך מסוים
 • תעודת זהות יכולה לשמש ראיה לכך שאדם מסוים הוא אזרח ישראל
 • דרכון יכול לשמש ראיה לכך שאדם מסוים הוא אזרח מדינה מסוימת
 • תעודת מסע
 • פרוטוקול של הליך משפטי, כגון פסק דין, יכול לשמש ראייה לכך שהדברים הכתובים בו נאמרו בבית המשפט
 • צווים למיניהם
 • דו"ח ועדת חקירה שמונתה ע"י גורם רשמי
 • צו ירושה הוא ראייה לכך שהיורשים שנקבעו בצו זכאים לרשת את רכושו של המנוח.

הגשת תעודה ציבורית כראיה

 • תעודה ציבורית יכולה לשמש כראייה לכך שמה שכתוב בה הוא אכן נכון, בתנאי שהיא עומדת בכל התנאים הבאים:
  1. הרישום במסמך נעשה מכוחה של חובה מפורשת המחייבת לבצע את הרישום.
  2. . הרישום מתייחס לעניין ציבורי, שלציבור יש עניין בעריכתו, כגון תעודת לידה או תעודת פטירה.
  3. הרישום נועד להישמר בעתיד ואין מדובר ברישום שנועד לשימוש חד-פעמי.
  4. הרישום עומד לעיון הציבור, כלומר שכל אחד יכול לעיין בו או לקבל העתק ממנו.

דרכי הגשה של תעודת ציבורית

 • ניתן להגיש תעודת ציבורית ובכך להוכיח את קיומה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • המקור- הגשת התעודה הציבורית המקורית.
  • העתק - העתק בדוק ומאושר של המקור על-ידי הפקיד במוסד הרלוונטי.
  • העתק שהודפס על-ידי המדפיס הרשמי - העתק התעודה הציבורית שהודפס על-ידי המדפיס הממשלתי או מי שהוכח כי הוא מורשה רשמית להדפיס את התעודה הנדונה, ואם מדובר על תעודה שמחוץ לישראל - כל מדפיס שהוכח כי הוא המדפיס בשביל הממשלה או הרשות הריבונית של אותו שטח ארץ.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים