תעודת פטירה היא המסמך הרשמי והקובע לצורך הליכים משפטיים כמו מימוש ירושה
קרובי המשפחה של המנוח ומי שיש להם עניין יכולים להגיש בקשה להנפקת התעודה
אפשר להנפיק תעודת פטירה חתומה דיגיטלית, באופן מיידי, באיזור האישי הממשלתי
הנפקת התעודה לא כרוכה בתשלום

תעודת פטירה היא מסמך רשמי שמנפיקה רשות האוכלוסין וההגירה, לבקשת קרובי משפחתו של המנוח או גורמים נוספים שיש להם עניין בכך.

 • ניתן להנפיק תעודת פטירה רק אם המנוח מת בארץ. להנפקת תעודת פטירה לאדם שמת מחוץ לארץ, ראו כאן.
 • אפשר להנפיק תעודת פטירה חתומה דיגיטלית באופן מיידי דרך האינטרנט, באיזור האישי הממשלתי ולשמור אותה במחשב או בטלפון הנייד או להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה חתומה ידנית.
שימו לב
יש הבדל בין הודעת פטירה שהיא מסמך רפואי לבין תעודת פטירה (המידע בדף זה) שמונפקת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לצרכים רשמיים ומשפטיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה להנפקת תעודת פטירה יכולים להגיש קרובי משפחתו מדרגה ראשונה של המנוח:
  • בן או בת זוג
  • הורה
  • ילדים
  • סבים או סבתות
  • נכדים
 • יכולים להגיש את הבקשה גם מי שהם לא קרובי משפחה מדרגה ראשונה של המנוח ושיש להם עניין בתעודת הפטירה. במקרה כזה, יש לנמק ולהוכיח את הצורך.

שלבי ההליך

 • תעודת פטירה ניתן לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • הורדת תעודת פטירה חתומה דיגיטלית דרך האיזור האישי הממשלתי.
   • תחת הלשונית "מסמכים" תוכלו למצוא תעודות פטירה חתומות דיגיטלית של קרובים מדרגה ראשונה (הורה עבור ילדיו, ילדים עבור הורים). אפשר להוריד אותן לטלפון הנייד או למחשב הביתי.
  • מילוי ושליחה של טופס בקשה מקוון (רק אם המבקש הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה).
  • הדפסה ומילוי ידני של טופס בקשה לקבלת תיעוד ממרשם האוכלוסין, בצירוף המסמכים הדרושים והגשתו באחת מהדרכים הבאות:
  • אם הבקשה מוגשת על ידי מי שהוא לא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המנוח, יש להגיע באופן אישי לאחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ולהגיש את טופס הבקשה, בצירוף מכתב עם נימוקי הבקשה או ייפוי כוח מבני המשפחה.
 • רשות האוכלוסין וההגירה תנפיק את תעודה הפטירה תוך חמישה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה ותשלח אותה בדואר לכתובת שמופיעה במרשם האוכלוסין.
שימו לב
מבקשים שמתגוררים מחוץ לישראל, יכולים להגיש את הבקשה בנציגות ישראל במקום מגוריהם.

תעודת פטירה עבור אדם שמת מחוץ לישראל

 • אם המנוח הוא תושב ישראל או אזרח ישראלי שמת באזור הרשות הפלסטינית, ניתן להגיש את הבקשה לקבלת תעודת פטירה והיא תישלח לרשות הפלסטינית להפקתה.
 • אם הבקשה היא עבור מי שמת בחו"ל, ניתן להנפיק לחלופין תמצית רישום אוכלוסין.

תעודת פטירה עבור אדם שמת בין השנים 1949-1918

חשוב לדעת

 • הנפקת תעודת פטירה לא כרוכה בתשלום.
 • תעודות פטירה מונפקות בשפה העברית בלבד.
  • ניתן לתרגם את התעודה לשפה אחרת ולאמת את התרגום על-ידי נוטריון.
  • במדינות שונות, לאחר התרגום הנוטריוני, נדרש גם להחתים את התעודה בחותמת אפוסטיל (Apostille) כדי לתת לה תוקף משפטי.
 • יש הבדל בין הודעת פטירה שהיא מסמך רפואי שנדרש כדי לקבל רישיון קבורה לבין תעודת פטירה שמיועדת לצרכים רשמיים ומשפטיים כמו הגשת בקשה לקבלת צו ירושה או לצו קיום צוואה.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד השירות הארצי של רשות האוכלוסין וההגירה.
 • ראו דוגמה לתעודת פטירה שהונפקה בשנת 2012
דוגמה לתעודת פטירה.JPG
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים