הקדמה:

תעודת פטירה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה היא המסמך הרשמי והקובע לצורך הליכים כגון מימוש ירושתו של האדם שמת
קרובי משפחה ואנשים נוספים בעלי עניין רשאים להגיש בקשה להנפקת תעודת פטירה על שמם של אנשים שמתו בארץ
הנפקת תעודת פטירה אינה כרוכה בתשלום
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מרכז השירות והמידע הארצי של רשות האוכלוסין וההגירה

תעודת פטירה ניתן להנפיק על-שם אדם שמת בארץ בלבד, עבור קרובי משפחתו מדרגה ראשונה או לאנשים נוספים שיש להם עניין בכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קרובי משפחה מדרגה ראשונה של האדם שמת:
  • בני זוג
  • הורים
  • ילדים
  • נכדים
  • סבים
 • כל מי שיש לו לכאורה עניין בדבר (אדם הזקוק לתעודת הפטירה לצורך כלשהו נדרש לנמק זאת ולהוכיח שאכן הוא זקוק לתעודה).

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה לקבלת תיעוד ממרשם האוכלוסין.
  • יש לציין בבקשה את מספר תעודת הזהות של הנפטר.
  • אם הבקשה היא עבור מי שמת לפני שנת 1955, חשוב לציין את מקום המגורים בשעת הפטירה בנוסף למקום הפטירה.
 • אם המבקש הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של הנפטר, הוא יכול למלא ולשלוח טופס בקשה מקוון באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • בעל עניין אחר המגיש בקשה, ימלא טופס בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין, יצרף מכתב הסבר או ייפוי כח מבן משפחה של הנפטר, ויגיש את הבקשה בהגעה פיזית אל אחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה.
 • לאחר קבלת טופס הבקשה ואימות המידע, תישלח התעודה בדואר אל כתובתו של המבקש כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מרכז השירות והמידע הארצי של רשות האוכלוסין וההגירה.

תעודת פטירה עבור אדם שמת מחוץ לישראל

 • ניתן להוציא תעודת פטירה רק עבור מי שמת בארץ.
 • במקרה שאדם שמת הוא תושב ישראל או אזרח ישראל שמת באזור הרשות הפלסטינית, ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה, והבקשה תישלח לרשות הפלסטינית להפקתה.
 • במקרה שהבקשה היא עבור מי שמת בחו"ל, ניתן להנפיק לחלופין תמצית רישום אוכלוסין.


חשוב לדעת

 • הנפקת תעודת פטירה אינה כרוכה בתשלום.
 • תעודות פטירה מונפקות בשפה העברית בלבד.
  • ניתן לתרגם את התעודה לשפה אחרת ולאמת את התרגום על-ידי נוטריון.
  • במדינות שונות נדרשת, לאחר התרגום הנוטריוני, גם חותמת אפוסטיל (Apostille) כדי לתת תוקף משפטי לתעודה.
 • יש להבדיל בין הודעת פטירה (מסמך רפואי/משטרתי) לבין תעודת הפטירה שהיא המסמך הממשלתי הנדרש בכל הליך הקשור לירושת האדם שמת.
 • ראו דוגמה לתעודת פטירה שהונפקה בשנת 2012
דוגמה לתעודת פטירה.JPG

חקיקה ונהלים