תעודת לוחם של צה"ל מקנה הטבות שונות לחיילים לוחמים
למידע לגבי הנפקת תעודת לוחם שאבדה ובירור פרטים, ראו באתר צה"ל


תעודת לוחם בצה"ל ניתנת כהוקרה על פועלם ושירותם של חיילים קרביים, ומספקת הטבות שונות שאותן יוכלו לממש בזמן שירותם הצבאי ולאחריו.

 • ההטבות הניתנות כוללות, בין היתר:
  • הנחה בכניסה לאתרים שונים.
  • נסיעה חינם בלבוש אזרחי בתחבורה הציבורית (ראו פרטים באתר אגד).
  • הגדלת שיעור הטבות הניתנות עם השחרור, כגון הפיקדון האישי ומענק השחרור.
  • הטבות ייחודיות במגוון בתי-עסק ברחבי הארץ.

מי זכאי?

 • חיילים שצברו 24 חודשי שירות לפחות, ומתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הם שירתו במקצוע לוחם 20 חודשים, שבגינם קיבלו תוספת לחימה לשכרם.
  • הם חיילים במסלול בני גרעינים (מסלול הנח"ל), שסופחו לחיל חינוך לאחר ששירתו 18 חודשים כלוחמים.
 • בעקבות שינויים שהחלו מנובמבר 2017, חיילים המוגדרים כלוחמי חוד יהיו זכאים לתעודת לוחם אחרי 18 חודשי שירות במקצועם. למידע נוסף, ראו באתר צה"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • תעודת הלוחם נשלחת אוטומטית לחייל שעונה על תנאי הזכאות בצירוף עלון המפרט את ההטבות הנלוות.
 • למידע לגבי הנפקת תעודת לוחם שאבדה ובירור פרטים, ראו באתר צה"ל.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים